Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "01/2017/ HC-ST"

130 kết quả được tìm thấy
02/2018/HC-PT - 2 năm trước Phú Yên ...”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện Tây...
07/2017/HC-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 20 tháng 9 năm...
04/2017/HC-PT Vĩnh Phúc ... 01/2017/HC-ST ngày 16/3/2017 của Toà án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Áp dụng Nghị quyết...
219/2017/HC-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... vực quản lý đất đai. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 13/03/2017 của Tòa án...
09/2017/HC-PT - 3 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 23 tháng 5...
06/2018/HC-PT - 2 năm trước Khánh Hoà ... đất”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 22/9/2017 của Toà án nhân dân huyện C...
06/2017/HC-PT - 3 năm trước Sóc Trăng ... và yêu cầu bồi thường thiệt hại". Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 29 tháng 6...
01/2018/HC-PT - 2 năm trước Hải Dương ... thu hồi đất. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 08/9/2017 của Toà án nhân...