Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "đưa hối lộ"

26 kết quả được tìm thấy
05/2020/HSST - 1 năm trước Huyện Lộc Ninh - Bình Phước ... bản về hành vi đưa hôi lộ của Lý Trường G và thu giữ số tiền 1.500USD của bị cáo. Quá trình điều...
37/2017/HSST - 4 năm trước Huyện Đắk Glong - Đăk Nông ... “Đưa hối lộ” quy định khoản 1 Điều 289 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi...
159/2020/HS-PT - 1 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 159/2020/HS-PT NGÀY 15/06/2020 VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ...
28/2019/HS-ST - 1 năm trước Kon Tum ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BẢN ÁN 28/2019/HS-ST NGÀY 14/10/2020 VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ ...
577/2020/HSPT - ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 577/2020/HSPT NGÀY 30/11/2020 VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ VÀ...
32/2020/HS-ST - 1 năm trước Thanh Hoá ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BẢN ÁN 32/2020/HS-ST NGÀY 16/03/2020 VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ VÀ...
702/2018/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI NHẬN HỐI LỘ VÀ ĐƯA HỐI LỘ Ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại trụ sởTòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông...
471/2018/HSST - 3 năm trước Hà Nội ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 471/2018/HSST NGÀY 24/11/2018 VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ VÀ...
59/2017/HS-ST - 4 năm trước Đăk Nông ... HỐI LỘ ...
350/2019/HSPT - 2 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 350/2019/HSPT NGÀY 17/06/2019 VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ VÀ...
06/2021/HS-ST - 10 tháng trước Kon Tum ...11/2013 của Chính phủ. 3. Hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ: Để đưa được người vào tiểu khu 188, 187...
10/2021/HS-ST - 6 tháng trước Ninh Bình ... ĐƯA HỐI LỘ  Ngày 26 tháng 05 năm 2021 tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ...
10/2021/HS-ST - 6 tháng trước Ninh Bình ... ĐƯA HỐI LỘ Ngày 26 tháng 05 năm 2021 tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ...
311/2017/HSST - 4 năm trước Hồ Chí Minh ... CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ ĐƯA HỐI LỘ Ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ...
134/2019/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ ĐƯA HỐI LỘ Ngày 20/03/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao...
40/2018/HS-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ ĐƯA HỐI LỘ ...
05/2020/HS-ST - 1 năm trước Quảng Nam ... PHÉP CHẤT ĐỘC VÀ ĐƯA HỐI LỘ Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
38/2017/HSST - 4 năm trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ... GIỚI HỐI LỘ, ĐƯA HỐI LỘ VÀ NHẬN HỐI LỘ ...
222/2017/HSPT - 4 năm trước Đồng Nai ..., ĐƯA HỐI LỘ VÀ NHẬN HỐI LỘ Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét...
332/2021/HS-PT - 6 tháng trước ... TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, MÔI GIỚI VÀ ĐƯA HỐI LỘ Ngày 31 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa...