Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "đòi lại tài sản quyền sử dụng đất"

191 kết quả được tìm thấy
20/2021/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận ...05/2021 VỀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành...
18/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
82/2015/DSST - 7 năm trước Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang ... ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
72/2019/DS-ST - 3 năm trước Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
25/2018/DS-PT - 4 năm trước Cao Bằng ... ĐỊNH CỦA TÒA ÁN [1] Về quan hệ tranh chấp: Đây là vụ án tranh chấp Đòi lại tài sản (quyền sử dụng...
02/2018/DS-ST - 4 năm trước Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng ... LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
11/2020/DS-ST - 2 năm trước Huyện Vân Canh - Bình Định ... CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
180/2019/DS-PT - 3 năm trước Hậu Giang ...-DS ngày 08 tháng 8 năm 2019 về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản quyền sử dụng đất”. Do bản án dân sự...
22/2022/DS-ST - 9 tháng trước Huyện Tịnh Biên - An Giang ... CHẤP DÂN SỰ ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án...
14/2020/DS-ST - 2 năm trước Huyện Tịnh Biên - An Giang ... CHẤP DÂN SỰ ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án...
45/2017/DS-ST - 5 năm trước Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO NGƯỜI KHÁC LẤN CHIẾM Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại...
167/2018/DS-PT - 4 năm trước Trà Vinh ... SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DI DỜI TÀI SẢN TRÊN ĐẤT Ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân...
31/2018/DS-ST - 4 năm trước Huyện Càng Long - Trà Vinh ... ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
10/2019/DS-ST - 3 năm trước Bình Thuận ... LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 15 tháng 10...
25/2017/DS-ST - 5 năm trước Quảng Ngãi ... TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO MƯỢN DO LẤN CHIẾM VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...