Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "đòi lại quyền sử dụng đất"

213 kết quả được tìm thấy
33/2019/DSPT - 1 năm trước Vĩnh Phúc ...3/2019 về việc “tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất nông nghiệp và được nhận số tiền bồi thường”. Do...
03/2018/DS-PT - 2 năm trước Kiên Giang ... tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Do Bản án dân sự sơ thẩm...
28/2018/DS-ST - 2 năm trước Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng ... CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ...
19/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
134/2018/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... năm 2018, về việc: “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất”. Do Bản án...
10/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN ...
155/2018/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản”. Do Bản án dân sự sơ thẩm...
136/2017/DS-PT - 3 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 12 tháng 9 năm 2017 và ngày 20 tháng 9 năm 2017...
35/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
129/2018/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... 2018 về việc " Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất ". Do bản án...
27/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
04/2018/DS-ST - 2 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
368/2018/DS-PT - 1 năm trước ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 03 tháng 12 năm...
111/2019/DS-PT - 1 năm trước Sóc Trăng ... 2019, về việc: “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”. Do...
01/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG ...
04/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT LÀ DI SẢN THỪA KẾ ...
42/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ...
160/2019/DS-PT - 11 tháng trước Sóc Trăng ..., về việc: “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”. Do bản án dân sự sơ...
25/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...