Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "đòi lại đất đã giao "

31 kết quả được tìm thấy
11/2018/DSST - 3 năm trước Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên ... BỒI THƯỜNG VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT ĐÃ GIAO CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG ...
21/2018/DS-PT - 2 năm trước Điện Biên ... ĐÒI LẠI ĐẤT ĐÃ GIAO CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
35/2018/DSPT - 3 năm trước Vĩnh Long
137/2019/DS-PT - 2 năm trước ... dụng đất. 2- Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá...