Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính"

175 kết quả được tìm thấy
01/2017/HCPT - 3 năm trước Vĩnh Long ...: - Về tố tụng: + Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính: Quyết định hành chính ban hành dưới dạng Công văn...
06/2019/HC-PT - 1 năm trước ... Chủ tịch UBND thành phố B không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thì thấy: [1.1]Do...
459/2018/HC-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... phường B do không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Thông báo số 58/TB của UBND phường B...