Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tuyên bố hợp đồng tặng cho"

62 kết quả được tìm thấy
173/2021/DS-ST - 6 tháng trước Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO VÔ HIỆU Ngày 07 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
27/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Mê Linh - Hà Nội ... CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO VÔ HIỆU ...
207/2020/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ... cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho tài sản vô hiệu. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 49/2020/DS-ST ngày...
259/2020/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ... yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho tài sản vô hiệu. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 67/2020/DS...
49/2020/DS-ST - 2 năm trước Huyện Cái Nước - Cà Mau ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN VÔ HIỆU ...
67/2020/DS-ST - 1 năm trước Huyện Cái Nước - Cà Mau ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN VÔ HIỆU ...
27/2021/DS-ST - 10 tháng trước Huyện Cư Kuin - Đăk Lăk ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU Ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Toà án...
07/2020/DSST - 2 năm trước Thị xã Buôn Hồ - Đăk Lăk ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU ...
121/2017/DS-PT - 4 năm trước Đăk Lăk ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU Ngày 22/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
04/2017/DS-ST - 5 năm trước Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk ... CHẤP YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU ...
05/2020/DS-ST - 1 năm trước Thị xã Kinh Môn - Hải Dương ... CHẤP TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU ...
161/2020/DS-PT - 1 năm trước Đăk Lăk ... “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 07...
19/2021/DS-PT - 1 năm trước Hải Dương ... tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu; Do Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2020/DS...
09/2020/DS-ST - 2 năm trước Huyện Buôn Đôn - Đăk Lăk ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU ...
14/2021/DS-ST - 9 tháng trước Quận Lê Chân - Hải Phòng ... YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ VÔ HIỆU Ngày 29 tháng 9 năm 2021 tại trụ...
29/2018/DS-ST - 4 năm trước Huyện Tân Châu - Tây Ninh ... TRANH CHẤP YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU ...
30/2018/DS-PT - 4 năm trước Tây Ninh ... TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU Trong các ngày 22 đến 26 tháng 01 năm 2018...
22/2017/DS-ST - 4 năm trước Long An ... BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...