Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " trật tự công cộng"

883 kết quả được tìm thấy
17/2023/HS-PT - 2 tháng trước Tây Ninh ..., phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm...
298/2023/HS-PT - 3 tháng trước Đồng Nai ... Văn H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều...
64/2023/HS-PT - 5 tháng trước Khánh Hoà ... Nguyễn Huỳnh Đức V. Xử phạt: Nguyễn Huỳnh Đức V 01 (một) năm tù về tội “ Gây rối trật tự công cộng...
413/2023/HS-PT - 5 tháng trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
82/2023/HS-PT - 6 tháng trước Lâm Đồng ... THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
80/2023/HS-PT - 6 tháng trước Hải Phòng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BG BẢN ÁN 80/2023/HS-PT NGÀY 24/05/2023 VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG...
36/2023/HS-PT - 7 tháng trước Nam Định ... Định đã quyết định: Tuyên bố Nguyễn Xuân T phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Căn cứ vào...
95/2023/HS-PT - 7 tháng trước Hồ Chí Minh ... TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét...
50/2023/HS-PT - 7 tháng trước Tiền Giang ... trật tự công cộng”. 1.1 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38...