Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " thiệt hại do tài sản"

330 kết quả được tìm thấy
51/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn ... thấy. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là ông Nông Đức P yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại do...
83/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An
11/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng ... Điều 589 Bộ luật dân sự quy định:“ Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: 1. Tài sản bị mất, bị...
41/2020/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Tân Uyên - Bình Dương
252/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Thuận An - Bình Dương
18/2019/HSST - 1 năm trước Huyện KBang - Gia Lai ... c) Thiệt hại khác: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (tiền sửa xe) = 310.000 đ d) Thiệt hại do mất...
20/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Trà Cú - Trà Vinh .... [6] Về trách nhiệm dân sự thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, ông T và ông D đều có đơn đề nghị xét xử...
09/2020/HS-ST - 10 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định ... thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm của bà Trần Thị Y: 300.000 đồng. Vì các lẽ trên,  QUYẾT...
273/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
49/2017/HSST - 3 năm trước Thành phố Bến Tre - Bến Tre ... bị cáo bồi thường thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt. Tịch thu sung quỹ Nhà nước chiếc xe mô tô...
34/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà
10/2020/HS-PT ngày - 10 tháng trước Bình Dương
02/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
89/2020/HS-ST - 6 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định
47/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà
109/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
10/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà ... trách nhiệm dân sự: + Không xét về việc bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm giữa bị cáo...