Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tặng cho "

374 kết quả được tìm thấy
40/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tri Tôn - An Giang ... CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN - QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
91/2019/DS-PT - 1 năm trước An Giang ... TẶNG CHO TÀI SẢN - QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An...
70/2018/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương ... CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
120/2019/DS-PT - 1 năm trước Bình Dương ... TÀI SẢN, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 22 và 29 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
66/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp ... DÂN SỰ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
189/2019/DS-PT - 1 năm trước Đồng Tháp ... HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 11/6/2019 và ngày 25/6/2019, tại trụ sở Tòa...
77/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
150/2019/DS-PT - 1 năm trước Tây Ninh ... CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
13/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Lục Nam - Bắc Giang ... HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
38/2019/DS-PT - 1 năm trước Bắc Giang ... TẶNG CHO TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 16/4/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BG xét xử...
153/2018/DS-PT - 1 năm trước Hậu Giang ... CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 07 tháng 11 năm 2018, tại phòng xét xử Tòa án...
130/2018/DS-ST - 2 năm trước Thị xã Vị Thanh - Hậu Giang ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
14/2019/DS-ST - 8 tháng trước Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá ... THƯỜNG THIỆT HẠI THEO HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN ...
93/2019/DS-PT - 6 tháng trước Thanh Hoá ... THIỆT HẠI THEO HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN Ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh...
827/2019/DSPT - 9 tháng trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở Trong các ngày 11 và 18 tháng 9 năm 2019, tại phòng xử...
352/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN Trong ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại Phòng...
318/2018/DS-PT - 1 năm trước Đồng Tháp ... DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 01/11/2018 và ngày 13/11/2018 tại trụ...
28/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
157/2017/DS-PT - 2 năm trước Bến Tre ... TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa...
519/2014/DS-GĐT - 5 năm trước ...12/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN VÀ CHIA TÀI SẢN CHUNG Họp phiên tòa ngày 16...