Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " ranh giới quyền sử dụng đất"

249 kết quả được tìm thấy
46/2020/DS-PT - 3 tháng trước Hải Dương ..., thị trấn L, huyện C, tỉnh H. 3. Giữ nguyên hiện trạng ranh giới quyền sử dụng đất của ông Đỗ...
191/2017/DS-PT - 3 năm trước Đồng Tháp ... GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 24/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử...
23/2020/DS-PT - 11 tháng trước Long An ... quyền sử dụng đất. Nay ông D cho rằng bà lấn 35m2 xây nhà bếp là bà không đồng ý. Người có quyền...
03/2018/DS-ST - 2 năm trước Ninh Bình ... Nguyễn Văn H và gia đình ông Nguyễn Văn S. 2.4. Xác định ranh giới quyền sử dụng đất của ông H và...
216/2017/DS-PT - 3 năm trước Đồng Tháp ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 11 tháng 8 và ngày 07 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân...
84/2018/DS-PT Bến Tre ... không chồng lên nhau để phân biệt ranh giới quyền sử dụng đất giữa hai nhà. Ông Phạm Văn T mua lại...
23/2018/DS-PT - 2 năm trước Hải Phòng
211/2019/DS-PT - 1 năm trước Đồng Tháp .... Trong đó: Từ mốc 1 đến mốc 6 đều có trụ đá ranh giới quyền sử dụng đất. (Kèm theo mãnh trích đo...