Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " ranh giới quyền sử dụng đất"

231 kết quả được tìm thấy
84/2018/DS-PT Bến Tre ... không chồng lên nhau để phân biệt ranh giới quyền sử dụng đất giữa hai nhà. Ông Phạm Văn T mua lại...
23/2018/DS-PT - 2 năm trước Hải Phòng
211/2019/DS-PT - 1 năm trước Đồng Tháp .... Trong đó: Từ mốc 1 đến mốc 6 đều có trụ đá ranh giới quyền sử dụng đất. (Kèm theo mãnh trích đo...
69/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Bến Tre .... Ngày 14/11/2019 các nguyên đơn có đơn yêu cầu Tòa án xác định ranh giới quyền sử dụng đất đồng thời có...
167/2019/DS-PT - 1 năm trước Đồng Tháp ... (Năm mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). 8. Ranh giới quyền sử dụng đất giữa diện tích...
123/2017/DS-PT - 2 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu