Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " ranh giới quyền sử dụng đất "

16 kết quả được tìm thấy
98/2023/DS-PT - 11 tháng trước Nam Định ... ranh giới quyền sử dụng đất”; Do Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2023/DS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2023...
12/2023/DS-ST - 1 năm trước Huyện Nam Trực - Nam Định ... CHẤP RANH GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
80/2022/DS-PT - 1 năm trước Nam Định ... luật Tố tụng dân sự. Xử không chấp nhận yêu cầu về “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất” của...
31/2022/DS-PT - 2 năm trước Nam Định ... (sáu mươi triệu đồng chẵn). 2. Xác định ranh giới quyền sử dụng đất giữa hộ Bà Nguyễn Thị Ng và...
24/2022/DS-PT - 2 năm trước Nam Định ... ranh giới quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2021/DS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2021...
19/2021/DS-ST - 2 năm trước Huyện Nam Trực - Nam Định ... CHẤP RANH GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
05/2019/DS-ST - 5 năm trước Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp ... TRANH CHẤP RANH GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
70/2017/DS-ST - 6 năm trước Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp ... thành phố S. Theo đó, xác định ranh giới quyền sử dụng đất giữa thửa số 538, tờ bản đồ số 2 cấp...
191/2017/DS-PT - 6 năm trước Đồng Tháp ... là 20.000.000đ. Xác định ranh giới quyền sử dụng đất giữa hộ ông Phạm Đức T sử dụng thửa đất...