Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " phê duyệt phương án bồi thường"

39 kết quả được tìm thấy
92/2020/HC-PT - 1 năm trước ... ĐỊNH VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ngày 23 tháng 5 năm 2020, tại trụ...
118/2019/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại...
01/2017/HCST - 4 năm trước Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh ... QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  ...
04/2017/HC-PT - 4 năm trước Bắc Ninh ... THU HỒI ĐẤT VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại...
198/2019/HC-PT - 1 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Vào ngày 30 tháng 10 năm...
15/2020/HC-ST - 1 năm trước Bình Thuận ... PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 23/6/2020, tại trụ sở Tòa án...