Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " loại Heroine "

134 kết quả được tìm thấy
47/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình ... túy, loại Heroine”. Về vật chứng của vụ án: - Toàn bộ số ma túy hoàn lại sau giám định; 02...
44/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình ... khối lượng 0,17g (không phẩy mười bảy gam) là chất ma túy, loại Heroine. Về vật chứng của vụ án...
36/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc ... ma túy, có khối lượng 0,3594g (Không phảy ba năm chín tư gam, không kể bao bì) loại Heroine. Đối...
21/2020/HS-ST - 4 năm trước Huyện Nậm Bồ - Điện Biên ... của Chảo C C gửi giám định là chất ma túy: Loại Heroine. Bản cáo trạng số: 25/CT-VKSNP ngày 25...
16/2020/HS-ST - 4 năm trước Huyện Lý Nhân - Hà Nam ... (Không phẩy sáu mươi hai gam), là ma túy, loại Heroine. Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục I...