Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " lĩnh vực đất đai"

391 kết quả được tìm thấy
03/2017/HC-ST - 3 năm trước Huyện La Gi - Bình Thuận ... VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
07/2017/HC-PT - 3 năm trước Tiền Giang ... về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Áp dụng các Điều 12, 166 và Điều 170 Luật...
04/2017/HCPT - 3 năm trước Thái Nguyên ...-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Căn cứ...
249/2020/HC-PT - 5 tháng trước ... lĩnh vực đất đai. Ủy ban nhân dân Quận 7 nhận thấy việc ban hành Quyết định số 383/QĐ- KPHQ ngày...
07/2017/HC-PT - 3 năm trước Quảng Ngãi ... hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với tôi. Tại báo cáo số 85/BC-UBND, ngày 04/11/2016, các lời...