Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hỗ trợ tái định cư"

311 kết quả được tìm thấy
62/2017/HC-PT - 3 năm trước ... đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất”; - Việc kê khai...
474/2019/HCPT - 1 năm trước ... thường, hỗ trợ tái định . - Khi nhận Tờ kiểm kê áp giá bồi hoàn chỉ có một lần khoảng tháng 4...
06/2019/DS-ST - 1 năm trước Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ