Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hỗ trợ tái định cư"

311 kết quả được tìm thấy
136/2017/HC-PT - 3 năm trước ... quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất. Tuyên xử: Chấp nhận một...
29/2018/HC-ST - 1 năm trước Hải Phòng ...; - Buộc UBND quận Hải A thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cho 10 hộ dân theo đúng quy định của...
342/2018/HC-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... thống kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cho bà theo quy định. Người bị kiện là Ủy ban nhân dân...