Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hỗ trợ tái định cư"

311 kết quả được tìm thấy
13/2019/HC-PT - 1 năm trước ... NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ngày 28 tháng 01...
40/2017/HC-ST - 3 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...; đồng thời phải được hỗ trợ tái định . - Khiếu nại việc bồi thường cây Sâm đất vì theo bà việc áp...
07/2016/HC-PT - 3 năm trước Hải Phòng ..., hỗ trợ, tái định . - Khi ban hành Quyết định 2706B/QĐ-UBND ngày 11/12/2014, UBND quận L đã căn...