Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hành chính trong lĩnh vực "

1387 kết quả được tìm thấy
123/2018/HCPT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNHN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở, Tòa án...
200/2016/HCST - 4 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
145/2019/HCPT - 1 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 30-8-2019, tại trụ sở. Tòa án nhân dân...
112/2019/HC-PT - 1 năm trước ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Vào ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
11/2016/HC-ST - 4 năm trước Đăk Lăk ... định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10...
04/2020/HCST - 3 tháng trước Vĩnh Long ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
03/2015/HC-ST - 5 năm trước Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
260/2017/HC-PT - 3 năm trước ...09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐIỆN Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại...
04/2012/HCST - 8 năm trước Huyện Nam Sách - Hải Dương ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
10/2018/HC-ST - 2 năm trước Đăk Lăk ... CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUÁN LÝ ĐẤT ĐAI ...
42/2016/HC-ST - 3 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  ...
03/2017/HC-PT - 2 năm trước Quảng Bình ... kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do bản án...
06/2017/HCST - 3 năm trước Ninh Thuận ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...