Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hành chính trong lĩnh vực "

1387 kết quả được tìm thấy
77/2019/HC-PT - 1 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân...
01/2016/HCST - 4 năm trước Bình Thuận ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ...
03/2017/HC-PT - 2 năm trước Quảng Bình ... kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do bản án...
01/2017/HC-ST - 3 năm trước Huyện Bố Trạch - Quảng Bình ... HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
09/2019/HC-ST - 1 năm trước Thái Nguyên ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 17 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
01/2015/HCST - 5 năm trước Huyện Gio Linh - Quảng Trị ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
142/2017/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  Vào ngày 08 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án...
01/2015/HCPT - 4 năm trước Quảng Trị ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
16/2019/HC-ST - 1 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  ...
17/2019/HC-ST - 11 tháng trước Thái Nguyên ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Trong ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân...
136/2017/HC-PT - 3 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  Ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án...
317/2019/HC-PT - 1 năm trước ... YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại trụ...
144/2017/HCPT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  Vào ngày 08 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở...
130/2020/HC-PT - 3 tháng trước ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  Ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...