Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hành chính cá biệt"

134 kết quả được tìm thấy
114/2017/DS-PT - 4 năm trước Đồng Nai ... DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT; YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN Ngày 24...
02/2017/DS-ST - 5 năm trước Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT; YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN ...
103/2020/DS-PT - 1 năm trước Đồng Nai ... cầu hủy quyết định hành chính biệt của Anh K1. * Bản tự khai, biên bản lẩy lời khai bà Nguyễn...