Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giao cấu với trẻ em"

147 kết quả được tìm thấy
 03/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế ...02/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM  Ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh...
74/2018/HS-PT - 3 năm trước Bình Phước ..., tỉnh Bình Phước quyết định: Tuyên bố bị cáo Long Văn D phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. Căn cứ vào...
57/2018/HS-ST - 3 năm trước Huyện Định Quán - Đồng Nai ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 26 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh...
83/2017/HS-PT - 4 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu
05/2018/HS-ST - 4 năm trước Quận Kiến An - Hải Phòng
06/2018/HS-ST - 3 năm trước Huyện Quản Bạ - Hà Giang ... “ Giao cấu với trẻ em ” theo các Điểm a, d Khoản 2 Điều 115 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại phiên...
87/2017/HS-ST - 4 năm trước Thành phố Kon Tum - Kon Tum ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 26/12/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum...
13/2017/HS-ST - 4 năm trước Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh...
103/2017/HS-ST - 4 năm trước Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu ...09/2017 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành...
100/2018/HS-ST - 3 năm trước Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu ...07/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 03 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành...
41/2018/HS-ST - 3 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... VỚI TRẺ EM ...
44/2018/HS-ST - 3 năm trước - Bình Phước ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phước Long...
23/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Nam Trực - Nam Định
14/2017/HS-ST - 4 năm trước Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc...
13/2017/HS-ST - 4 năm trước Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc...
01/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Kim Thành - Hải Dương ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện...
71/2017/HS-ST - 4 năm trước Huyện Châu Thành - Tây Ninh ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành...
42/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu ...04/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM  Ngày 26/4/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền...
08/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Châu Phú - An Giang
17/2017/HS-ST - 4 năm trước Huyện Thủ Thừa - Long An