Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giao nhận thầu xây lắp"

12 kết quả được tìm thấy
12/2018/KDTM-PT - 4 năm trước Hà Nội ... ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP Trong ngày 26 tháng 1 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
15/2017/KDTM-ST - 4 năm trước Quận Ba Đình - Hà Nội ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP   ...
04/2013/KDTM-PT - 8 năm trước Hải Phòng ... ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP ...
07/2018/DS-ST - 3 năm trước Quận Sơn Trà - Đà Nẵng ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP Trong ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân...
01/2015/KDTM-ST - 6 năm trước Quận Đồ Sơn - Hải Phòng ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ...
15/2017/KDTM-PT - 4 năm trước Hải Phòng ... ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP-HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân...
11/2019/KDTM-PT - 2 năm trước Đà Nẵng ... 896.163.321đồng, thì thấy: Theo quy định tại Điều 13 của Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp gói thầu...
01/2021/KDTM-PT - 10 tháng trước Cao Bằng ... Đức C trình bày: Hợp đồng số 18B về việc khoán gọn giao nhận thầu xây lắp công trình, công trình...
08/2017/KDTM-ST - 4 năm trước Quận Hoàng Mai - Hà Nội ... ứng theo Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp số 05/HĐKT-XL là 5.166.575.482 đồng. - Về án phí sơ thẩm...