Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giữ người "

163 kết quả được tìm thấy
37/2019/HS-PT - 1 năm trước Bình Phước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 37/2019/HS-PT NGÀY 27/05/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
162/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Liêm - Hà Nội ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân...
115/2019/HSST - 1 năm trước Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ... TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở...
61/2018/HS-ST - 2 năm trước Hà Nội ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 02 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà...
78/2019/HSPT - 1 năm trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 78/2019/HSPT NGÀY 03/04/2019 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP...
23/2018/HSST - 2 năm trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 23/2018/HSST NGÀY 12/06/2018 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP...
24/2019/HSST - 1 năm trước Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ... TỘI CƯỚP TÀI SẢN, BẮT VÀ GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 26.02.2019, tại trụ sở, Toà án nhân dân...
06/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Krông Năng - Đăk Lăk ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN ...
113/2019/HSST - 1 năm trước Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ... TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở...
55/2019/HS-ST - 11 tháng trước Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc ... TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân...
26/2020/HS-ST - 4 tháng trước Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh ... TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 27 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án...
04/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 26- 01-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
284/2017/HSST - 2 năm trước Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại...
12/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN ...
185/2018/HS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là 11 năm tù. Đối...
208/2017/HSST - 2 năm trước Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án...
38/2018/HS-PT - 1 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 38/2018/HS-PT NGÀY 20/08/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI...
52/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN   ...
22/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại Tòa án nhân dân...
128/2019/HS-PT - 1 năm trước Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 128/2019/HS-PT NGÀY 11/04/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI...