Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " do quyết định hành chính"

23 kết quả được tìm thấy
232/2018/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GÂY RA Ngày 28 tháng 6 năm 2018...
384/2018/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GÂY RA Trong ngày...
02/2019/HC-ST - 8 tháng trước Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
01/2017/HC-ST - 2 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội
21/2019/HC-PT - 1 năm trước ... hại do quyết định hành chính trái pháp luật gây ra. Quyết định số 4825/QĐ-UBND ngày 15...
399/2018/HC-PT - 1 năm trước ... quyết định hành chính trái pháp luật của Chủ tịch UBND huyện Y gây ra. 4. Người bị kiện phải đền bù...
186/2019/HC-PT - 10 tháng trước .... Ông Nguyễn Văn A có yêu cầu Tòa án buộc người bị kiện bồi thường thiệt hại do Quyết định hành chính...
09/2016/HC-PT - 3 năm trước Đăk Nông ... Chủ tịch UBND thị trấn K. Về án phí: Do quyết định hành chính bị hủy nên Chủ tịch UBND thị trấn K...