Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " chuyển nhượng quyền sử dụng đất "

4842 kết quả được tìm thấy
74/2018/DS-PT - 2 năm trước Trà Vinh ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh...
23/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu ... ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
105/2019/DS-PT - 1 năm trước Kiên Giang ... ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
40/2019/DS-PT - 1 năm trước Bình Dương ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 25 và 29 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
12/2019/DS-ST - 11 tháng trước Thành phố Hòa Bình - Hoà Bình ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
10/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
183/2019/DS-PT - 1 năm trước Bến Tre ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre...
45/2018/DS-PT - 2 năm trước Đồng Tháp ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 25/01/2017 và ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở...
18/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thị xã...
120/2019/DS-PT - 10 tháng trước Hậu Giang ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 10 và 16 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
72/2017/DS-ST - 3 năm trước Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
185/2017/DS-PT - 2 năm trước ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án...
73/2018/DS-PT - 2 năm trước Đồng Tháp ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Trong các ngày 16/3/2018, 23/3/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
180/2018/DS-PT - 1 năm trước Tây Ninh ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 16 tháng 10 năm 2018; tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh...
141/2019/DS-PT - 1 năm trước Bến Tre ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre...
35/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Long Hồ - Vĩnh Long ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 07 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án...
20/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Thuận An - Bình Dương ... HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   ...
852/2018/DS-ST - 1 năm trước Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh ... ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 05 và 12 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án...
137/2019/DS-PT - 1 năm trước An Giang ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 24 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang...
323/2017/DS-PT - 2 năm trước Bến Tre ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre...