Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa " chống người "

9 kết quả được tìm thấy
08/2018/HSST - 4 năm trước Huyện Đức Cơ - Gia Lai
49/2019/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu ... CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
21/2021/HS-PT - 1 năm trước Hoà Bình ... thường vụ Quốc hội. - Tuyên bố: Nguyễn Văn K phạm tội “Chống người thi hành công vụ...
02/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hòa Bình - Hoà Bình ...01/2021 VỀ TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
75/2021/HS-ST - 1 năm trước Quận Ninh Kiều - Cần Thơ ... sản” và “chống người thi hành công vụ”. + Lần 3: Ngày 04/5/1993, bị Tòa án nhân dân tỉnh Minh...