Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " Quyết định hành chính"

1618 kết quả được tìm thấy
02/2020/HC-PT - 1 năm trước Vĩnh Phúc ... định hành chính. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2019/HC-ST ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Tòa...
289/2020/DSPT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ĐẤT ĐAI Ngày 14 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
02/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
01/2017/HC-ST - 3 năm trước Huyện Đăk Đoa - Gia Lai ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
02/2018/HC-PT - 3 năm trước Gia Lai ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm công...
240/2019/HC-PT - 1 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng...
158/2021/HC-PT - 3 tháng trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng...
40/2019/HC-ST - 1 năm trước Bắc Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BẢN ÁN 40/2019/HC-ST NGÀY 25/12/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
02/2019/HC-ST - 1 năm trước Hà Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 02/2019/HC-ST NGÀY 31/12/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
04/2019/HC-ST - 2 năm trước Thừa Thiên Huế ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
15/2020/HC-ST - 1 năm trước Cần Thơ ... ĐỊNH CỦA TÒA ÁN [1] Quyết định 1497 và Thông báo 425 là các quyết định hành chính cá biệt. Yêu cầu...
04/2020/HC-ST - 1 năm trước Hà Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 04/2020/HC-ST NGÀY 16/01/2020 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...