Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " Quyết định hành chính"

1603 kết quả được tìm thấy
01/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Thới Bình - Cà Mau ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH  ...
160/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét...
13/2018/HC-ST - 3 năm trước Cà Mau ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BẢN ÁN 13/2018/HC-ST NGÀY 09/08/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
399/2018/HC-PT - 3 năm trước ... quyết định hành chính ”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 61/2017/HC-ST ngày 12 tháng 01 năm 2017...
06/2017/HC-ST - 3 năm trước Hải Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 06/2017/HC-ST NGÀY 20/07/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
74/2019/HC-PT - 2 năm trước ...: “Khiếu kiện quyết định hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HC-ST ngày 16...
257/2017/HC-PT - 4 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 22 tháng  9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
11/2018/HC-ST - 2 năm trước Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
571/2020/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
01/2019/HC-ST - 2 năm trước Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
39/2018/HC-PT - 3 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 20 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng...
18/2018/HC-ST - 2 năm trước Hải Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 18/2018/HC-ST NGÀY 01/11/2018 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
213/2019/HC-PT - 2 năm trước ... “Khiếu kiện quyết định hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 19/2018/HC-ST ngày 27...
1663/2017/HC-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
1794/2018/HCST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
20/2019/HC-ST - 2 năm trước Cà Mau ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BẢN ÁN 20/2019/HC-ST NGÀY 17/09/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
268/2016/HC-ST - 5 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
15/2019/HC-ST - 2 năm trước Nghệ An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH Z BẢN ÁN 15/2019/HC-ST NGÀY 25/04/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...