Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " Nhà nước thu hồi đất"

522 kết quả được tìm thấy
05/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
25/2017/HC-ST - 2 năm trước Thái Nguyên ... chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã PY...
281/2019/HC-PT - 1 năm trước ... trợ, tải định cư, khi nhà nước thu hồi đất... Xử: 1. Đình chỉ giải quyết khởi kiện của ông...
76/2018/HC-ST - 1 năm trước Thanh Hoá ... Năng S thuộc trường hợp được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Đề nghị Tòa án nhân dân...
72/2019/HC-PT - 1 năm trước ... doanh khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng cầu B2. - Gia đình ông T được tiếp tục sử dụng 789,6 m2...