Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " Nhà nước thu hồi đất"

522 kết quả được tìm thấy
37/2017/HC-ST - 3 năm trước Kiên Giang ... thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bà H khởi kiện...
143/2017/HC-PT - 2 năm trước ... 2003 quy định những trường hợp nhà nước thu hồi đất không bồi thường: Khi Nhà nước thu hồi đất...
352/2018/HC-PT - 1 năm trước ... tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, ông Trương Văn L yêu cầu...