Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " đủ 13 tuổi "

89 kết quả được tìm thấy
11/2020/HS-ST - 9 tháng trước Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu ...04/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Tòa án...
58/2019/HS-PT - 1 năm trước Hải Phòng ... NGƯỜI KHÁC TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
20/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đa Krông - Quảng Trị ... GIAO CẤU ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường...
140/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 16 TUỔI Ngày 17/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
103/2020/HSST - 5 tháng trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Hôm nay, ngày 12...
493/2018/HS-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI ...
287/2019/HS-PT - 1 năm trước ... HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20...