Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " đòi lại đất "

129 kết quả được tìm thấy
04/2019/DS-ST - 2 năm trước Quảng Bình ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BẢN ÁN 04/2019/DS-ST NGÀY 02/05/2019 VỀ ĐÒI LẠI ĐẤT VÀ YÊU...
18/2021/DS-ST - 6 tháng trước Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI ĐẤT CHO Ở NHỜ VÀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN ...
64/2021/DS-PT - 3 tháng trước Sóc Trăng ... Đòi lại đất cho ở nhờ và hợp đồng vay tài sản”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2021/DS-ST ngày 02...
21/2018/DS-PT - 2 năm trước Điện Biên ... ĐÒI LẠI ĐẤT ĐÃ GIAO CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
12/2020/DS-ST - 1 năm trước Quảng Bình ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BẢN ÁN 12/2020/DS-ST NGÀY 10/08/2020 VỀ ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ LẤN...
106/2021/DS-PT - 6 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 106/2021/DS-PT NGÀY 12/03/2021 VỀ ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ...
277/2020/DS-PT - 9 tháng trước Cà Mau ... NHÀ CHO THUÊ VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO SỬ DỤNG NHỜ Ngày 09 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
24/2020/DS-ST - 1 năm trước Huyện Năm Căn - Cà Mau ... CHẤP ĐÒI LẠI NHÀ CHO THUÊ VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO SỬ DỤNG NHỜ ...
48/2018/DS-PT - 2 năm trước Gia Lai ... XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO Ở NHỜ Ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Tòa án nhân dân tỉnh...
18/2018/DS-ST - 3 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ... DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO Ở NHỜ ...
68/2017/DS-ST - 4 năm trước Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang ... TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (RANH GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM) ...
25/2019/DS-ST - 1 năm trước Quảng Bình ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BẢN ÁN 25/2019/DS-ST NGÀY 22/11/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI...
128/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Đầm Dơi - Cà Mau ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO MƯỢN ...
06/2020/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO MƯỢN Vào ngày 24 tháng 12 năm 2019 và ngày 15...
22/2017/DSST - 4 năm trước Huyện Thới Lai - Cần Thơ ... TRANH CHẤP YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO THUÊ ...
130/2017/DS-PT - 4 năm trước Cần Thơ ... CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT CHO THUÊ Trong ngày 11 tháng 9...