Quyết định giám đốc thẩm 225/2014/DS-GĐT ngày 10/06/2014 về việc Tranh chấp quyền sử dụng đất

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 225/2014/DS-GĐT NGÀY 10/06/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao tại phía Nam đã mở phiên tòa giám đốc thấm xét xử vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa :

Nguyên đơn: Ông Phan Văn Sĩ, sinh năm 1951

Địa chỉ: Ấp An Hưng, xã Trần Thói, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Bị đơn: Ông Phạm Nghị Quyết, sinh năm 1959

Địa chỉ: Âp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trương Mỹ Luận, sinh năm 1961

Địa chỉ: Ảp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

2. Bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1953

Địa chỉ: Ảp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cái Nước

NHẬN THẤY

Nguyên đơn ông Phan Văn Sĩ trình bày: phần đất tranh chấp có diện tích 8.300m2 hiện nay do vợ chồng ông Phan Nghị Quyết và bà Trương Mỹ Luận quản lý canh tác có nguồn gốc của ông Phan Văn Lắm (ông nội ông Sĩ) đê lại cho ông Phan Văn Út (cha ông Sĩ). Ông Út canh tác đến năm 1986 để lại cho ông Sĩ canh tác. Ông Sĩ canh tác đến năm 1990 thì vợ chồng ông Sĩ bỏ xuống huyện Ngọc Hiển làm ăn và có nhờ cháu là ông Phan Chí Thành đến trong coi nhà cửa và quản lý canh tác đất. Trước đó ông Sĩ có thiếu nợ của vợ chồng ông Quyết 04 chỉ vàng 24K và số tiền 9.850.000 đồng. Khi ông Sĩ đi được vài tháng thì vợ chồng ông Quyết có đến hỏi bà Phan Thị Hạnh (chị hai của ông Sì) mượn phần đất của ông Sĩ để cất nhà ở, bà Hạnh có hỏi ý kiến của ông Sĩ và ông Sĩ đồng ý. Năm 1993 ông Quyết tự ý kê khai đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2002 khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ trồng lúa sang nuôi tôm thì ông Sĩ mới biết phần đất của ông Sĩ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Quyết. Nay ông Sĩ yêu cầu ông Quyết, bà Luận di dời nhà trả lại đất cho ông Sĩ, ông Sĩ đồng ý trả cho ông Quyết, bà Luận 04 chỉ vàng 24K và số tiền 9.850.000 đồng mà trước đây ông Sĩ thiếu của ông Quyết, bà Luận.

Bị đơn ông Phạm Nghị Quyết và bà Trương Mỹ Luận trình bày: phần đất tranh chấp có diện tích 8.300m2 hiện nay do vợ chồng ông Quyết, bà Luận quản lý canh tác có nguồn gốc là của ông Phan Văn Lắm (ông nội ông Sĩ) để lại cho ông Phan Văn út (cha ông Sĩ). Ông út canh tác đến năm 1986 để lại cho ông Sĩ canh tác. Ông Sĩ canh tác đến năm 1990 thì bỏ xuống huyện Ngọc Hiến làm ăn và giao nhà lại cho ông Phan Chí Thành quản lý. ông Thành quản lý được hơn 01 tháng thì bà Phan Thị Hạnh (chị ruột của ông Sĩ) kêu ông Quyết, bà Luận về chuộc lại đất của ông Sĩ đe canh tác vì trước đây ông Sĩ có thiếu vàng của ông Tô Văn Nhanh nên ông Sĩ bán toàn bộ phần đất tranh chấp cho ông Tô Văn Nhanh để trừ nợ. Ông Quyết, bà Luận thẩy trên phần đất có mồ mã của ông bà nên mới về chuộc lại, lúc đó là vào thời điểm năm 1990 ông Quyết, bà Luận có đưa cho bà Hạnh 05 chỉ 24K để bà Hạnh chuộc đất. Khi chuộc lại đất thì ông Sĩ có biết và giữa ông Quyết, bà Luận với ông Sĩ có làm giấy tay với nội dung là ông Sĩ giao đất cho ông Quyết, bà Luận canh tác vĩnh viễn nhưng tờ giấy này đã bị mất do cơn bảo số 5 năm 1997. Năm 1992 nhà nước đo đạc đất để cấp sổ, ông Quyết, bà Luận kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât vào năm 1993, diện tích 8.200m2 (đo đạc thực tế là 5.515,lm2). Khi kê khai ông Quyết, bà Luận có cho ông Sĩ hay và được ông Sĩ đồng ý, lúc đó ông Sĩ còn gởi 01 người con tên Phan Thị Nưỡng cho ông Quyết, bà Luận nuôi giùm. Trước khi ông Sĩ đi làm ăn có nhờ ông Quyết, bà Luận hỏi mượn giùm 04 chỉ vàng 24K của ông Nguyễn Văn Tràng, vàng lãi 05 chỉ và ông Sĩ còn thiếu của ông Quyết, bà Luận số tiền 9.850.000 đồng, ông Quyết, bà Luận đã trả 04 chỉ vàng vay và 05 chỉ vàng lãi hỏi giùm cho ông Sĩ. Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Quyết, bà Luận đang thể chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đê số tiền vay 20.000.000 đồng, ông Quyết, bà Luận không đồng ý yêu cầu của ông Sĩ.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Châu Văn Nghị trình bày: ngày 18/11/2011 ông Phan Nghị Quyết có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 03780 cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Cái Nước vay 20.000.000 đồng, tính đến thời điểm hiện tại số tiền lãi là 1.080.000 đồng. Ngày 14/3/2012 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Cái Nước có đơn yêu cầu ông Quyết, bà Luận trả số tiền trên. Ngày 07/5/2012 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn — Chi nhánh huyện Cái Nước có đơn xin rút lại toàn bộ yêu cầu đối với ông Quyết, bà Luận với lý do ông Quyêt, bà Luận chưa vi phạm hợp đồng.

2. Bà Phan Thị Hạnh trình bày: việc ông Sĩ có cố đất cho ông Nhanh thì bà Hạnh cỏ biết, khi ông Sĩ bỏ đất đi làm ăn thì cha mẹ bà Hạnh mới chết nên bà Hạnh có nhờ ông Phan Chí Thành về ở quản lý đất trong coi mô mã cha mẹ. Khi ông Thành về ở được 01 tháng thì bà Hạnh kêu ông Thành trả lại đât cho ông Sĩ, lúc đó ông Sĩ ở xa không có canh tác. Còn việc sang nhượng đất giữa ông Sĩ với ông Quyết họp thân tộc như thế nào bà Hạnh không nhớ.

3. Bà Phan Thị Phụng trình bày: vào năm 1990 ông Sĩ có thiếu nợ của ông Nhanh (con ông Tô Văn Quang) nên ông Sĩ giao đất cho ông Nhanh quản lý canh tác để trừ nợ. Lúc này chị hai của bà là bà Hạnh mới kêu anh em về họp thân tộc lại bàn bạc và thống nhất giao phần đất của ông Sĩ cho ông Quyết quản lý canh tác và ông Quyết đưa vàng ra trả cho ông Sĩ để chuộc lại đất. Lúc đó vợ chồng ông Sĩ thống nhất sang đất cho ông Quyết. Ông Quyết có đưa thêm cho ông Sĩ 05 chỉ vàng 24K. Bà Phụng thừa nhận lời trình bày của bà Phụng trong tờ tường thuật ngày 21/2/2006 là đúng.

4. Ông Tô Văn Thanh trình bày: tại biên bản làm việc neàv 10/4/2012 ông Sĩ bỏ đất đi làm ăn thì bà Hạnh chị hai ông Sĩ có đem đến đưa cho ông 05 chỉ vàng 24K. Khi đưa bà Hạnh nói ông Sĩ gởi trả, ông Thanh không biết 05 chỉ vàng đó là do ai đưa cho bà Hạnh.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 40/2012/DSST ngày 08/5/2012, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã quyết định:

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phan Văn Sĩ đối với ông Phan Nghị Quyết về việc đòi lại đất.

Giữ nguyên hiện trạng phần đất có diện tích 5.515,lm2 tọa lạc tại ấp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho ông Phan Nghị Quyết và bà Trương Mỹ Luận canh tác. Phần đất có vị trí tứ cận như sau: Phía Đông giáp với đất ông Dương Văn Luận có cạnh M3M4 dài 61,7m, cạnh M5M6 dài 15m và cạnh M6M7 dài 15,5m. Phía Tây giáp đất ông Phan Văn Ẩn có cạnh Ml M2 dài 107m. Phía Nam giáp đất ông Phan Văn Ân có cạnh M1M9 dài 38,9m và giáp với đất ông Phan Nghị Quyết có cạnh M7M9 dài 35m. Phía Bắc giáp sông Nhà Vi có cạnh M2M3 dài 49, lm (có sơ đồ đo đạc kèm theo).

Đình chỉ giải quyết toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Cái Nước đối với ông Phan Nghị Quyết và bà Trương Mỹ Luận.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn giải quyết về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật

Ngày 21/5/2012, ông Phan Văn Sĩ có đơn kháng cáo

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 26/2013/DSPT ngày 28/2/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định:

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo ông Phan Văn Sĩ. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngày 06/5/2013, ông Phan Văn Sĩ và bà Nguyễn Thị Thành có đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Ngày 07/03/2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 13/2014/KN-DS kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm số 26/2013/DSPT ngày 28/2/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, đề nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và Bản án dân sự sơ thâm sô 40/2012/DSST ngày 08/5/2012 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thâm châp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên để giải quyết lại vụ án.

XÉT THẤY

Nguồn gốc đất tranh chấp có diện tích 8.300m2 (đo đạc thực tế là 5.515,1m2) tọa lạc tại ấp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất cho ông Phan Nghị Quyết vào năm 1993 là của ông Phan Văn Lắm (ông nội ông Sĩ) để lại cho ông Phan Văn út (cha ông Sĩ). Ông Phan Văn Út canh tác đến năm 1986 để lại cho ông Phan Văn Sĩ canh tác. Năm 1990 do kinh tế gia đình khó khăn nên vợ chồng ông Sĩ bỏ xuống huyện Ngọc Hiên làm ăn và giao nhà đất lại cho ông Phan Chí Thành quản lý.

Ông Phan Nghị Quyết cho rằng phần đất tranh chấp ông Phan Văn Sĩ đã chuyển nhượng cho ông Tô Văn Nhanh, do trên đất có mồ mã ông bà nên gia tộc có kêu ông Quyết về bàn bạc yà ông Quyết đã trả tiền cho ông Nhanh để lấy đất lại, ông Sĩ có biết sự việc này và giữa ông Quyết và ông Sĩ có làm giấy tay với nội dung là ông Sĩ giao đất cho ông Quyết canh tác vĩnh viễn, tờ giấy này đã bị thất lạc vào năm 1997 do cơn bảo số 5. Tuy nhiên, ông Nhanh xác định ông Sĩ không hề có chuyển nhượng đất cho ông Nhanh, ông Sĩ cũng không thừa nhận có chuyển nhượng đất cho ông Quyết và ông Quyết cũng không có chứng cứ gì chứng minh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Quyết khai giá chuyển nhượng đất là 46 chỉ vàng 24K, ông Quyết đã trả dứt điểm cho ông Sĩ vào năm 1992 “tôi đưa 14 chỉ vàng và 9.850.000 đồng tiền mặt quy ra vàng”, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm ông Quyết lại khai đưa cho bà Hạnh trả cho ông Nhanh 05 chỉ vàng 24K, đưa cho ông Sĩ 4,1 lượng vàng 24K không làm biên nhận, trong khi đó ông Sĩ chỉ thừa nhận có nợ ông Quyết 04 chỉ vàng 24K và số tiền 9.850.000 đồng. Như vậỵ, lời khai của ông Quyết về việc trả vàng cho ông Sĩ để nhận chuyển nhượng đât là hoàn toàn mâu thuẫn. Còn lời khai của người làm chứng ông Trần Thái Biên - nguyên Bí thư chi bộ ấp An Hưng cũng bất nhất: tại tờ xác nhận ngày 02/1/2005 ông Biển xác nhận ông Quyết có xuất trình tờ giấy chuyển nhượng đất giữa ông Quyêt với ông Sĩ là chuyển nhượng vĩnh viễn; tại biên bản xác nhận ngày 29/1/2012 ông Biên lại xác nhận khi ông Quyết đăng ký quyền sử dụng đất không có đưa giấy tờ gì cho đoàn đăng ký, kê cả giây ủy quyên của ông Sĩ, nhưng do thây ông Quyêt là cháu của ông Sĩ nên đã làm chủ quyền cho ông Quyết.

Như vậy, các chứng cứ về việc chuyển nhượng đất và trả tiền chuyển nhượng đất giữa ông Quyết với ông Sĩ có nhiều mâu thuẫn, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa cho các đương sự đối chất đế làm rõ có việc chuyển nhượng đất hay không? Chưa xác minh làm rõ quy trình cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đât có đúng pháp luật hay không? Việc câp giây chứng nhận quyền sử dụng đât do ông Quyêt đăng ký kê khai hay theo họp đông đông chuyển nhượng đât, mà lại nhận định ông Sĩ đã chuyên nhượng đât cho ông Quyết, ông Quyết đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1993 và sử dụng ổn định cho đên nay đê bác toàn bộ yêu câu khởi kiện của ông Sĩ đòi ông Quyêt trả lại đất là chưa đủ căn cứ vững chắc.

Do đó, chấp nhận kháng nghị của Viện trường Viện kiểm sát nhân dân tối cao hủy cả hai bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không đưa ông Phan Chí Thành vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người làm chứng là vi phạm tố tụng. Xét, theo lời khai của các đương sự và lời trình bày của ông Phan Chí Thành có trong hồ sơ vụ án thể hiện rõ ông Thành chỉ là người trong coi nhà cửa giùm ông Sĩ nên không cần thiết phải đưa ông Thành vào tham gia tố tụng như nhận định của kháng nghị.                            

Bởi các lẽ trên;                                                                                    

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291, Điều 296, khoản 3 Điều 297, Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận kháng nghị số 13/2014/KN-DS ngày 07/03/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 26/2013/DSPT ngày 28/02/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Bản án dân sự sơ thẩm số 40/2012/DSST ngày 08/05/2012 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Phan Văn Sĩ với bị đơn ông Phan Nghị Quyêt và  người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trương Mỹ Luận, bà Nguyễn Thị Thành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Cái Nước


79
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 225/2014/DS-GĐT ngày 10/06/2014 về việc Tranh chấp quyền sử dụng đất

Số hiệu:225/2014/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:10/06/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về