Quyết định giám đốc thẩm 21/2014/GĐT-HC ngày 23/09/2014 về xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 21/2014/GĐT-HC NGÀY 23/09/2014 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 23 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Thành; địa chỉ: Số 24 đường Lý Thường Kiệt, hành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Người bị kiện: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: Số 01 đường Huyền Trân Cống Chúa, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

NHẬN THẤY

Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã được ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Tri quy hoạch, phê duyệt từ năm 2004.

Ngày 05/5/2005, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 816/QĐ-UB về việc phê duyệt giá sàn các lô đất tại Khu đô thị Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để bán đấu giá quyển sử dụng đất và đến năm 2007, toàn bộ lô đất trên đã được phân lô, bán đấu giá.

Ngày 06/4/2007, ông Lê Thiên Sử có đơn xin đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 203, diện tích 161,Om2 tại Khu đô thị Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; và tại Thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất ngày 06/4/2007 của Hội đồng đấu giá đất Khu đô thị Nam Đông Hà công nhận ông Lê Thiên Sử trúng đấu giá lô đất trên.

Đầu năm 2011, ông Lê Thiên Sử và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất số 203 nêu trên cho vợ chồng ông Lê Thiên Thành, bà Nguyên Thị Ngọc Anh.Ngày 23/5/2011, vợ chồng ông Lê Thiên Thành tiến hành lập Hợp đồng thuê đất xây dựng trụ sở số 01 với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Thành (sau đây gọi tắt là Công ty Minh Thành) do chính ông Lê Thiên Thành làm giám đốc.

Ngày 24/5/2011, ông Lê Thiên Thành tiến hành xây dựng trụ sở Công ty Minh Thành trên lô đất số 201 của ông Trương Trọng Phương.

Ngày 31/5/2011, ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp Giấy phép xây dựng số 255/GPXD cho phép Công ty Minh Thành được xây dựng trên lô đất số 203, tờ bản đồ số 28, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 06/8/2011, ông Trương Trọng Phương có Đơn trình báo gửi ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà và Phòng Quản lý Đô thị Địa chính thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về hành vi xây nhà trái phép của ông Lê Thiên Thành trên lô đất số 201 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông.

Ngày 06/12/2011, Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà đã tiến hành lập Biên bản làm việc với ông Lê Thiên Thành về hành vi xây dựng trụ sở Công ty Minh Thành trên lô đất số 201 thuộc quyền quản lý, sử dụng họp pháp của ông Trương Trọng Phương, trong đó có nội dung: “Hiện trạng công trình: chủ đầu tư đã hoàn thiện công trình nhưng chưa sơn tít. Trong quá trình xây dựng đã có xảy ra tranh chấp. Vậy yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình để cấp cố thẩm quyền giải quyết”.

Ngày 08/3/2012, Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà lập Biên bản vi phạm hành chính số 813/BB-VPHC đối vói Công ty Minh Thành và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; hành vi vi phạm của Công ty Minh Thành được xác định như sau:

“Đã có hành vi vi phạm hành chính được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP (Chủ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công ty sai so với giấy phép xây dựng số 255/GPXD do ủy ban nhân dân thành phố cấp ngày 31/5/2011; vị trí xây dựng công trình sai vị trí so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp”.

Ngày 17/4/2012, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Minh Thành, nội dung: xử phạt vỉ phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Minh Thành, người đại diện là ông Lê Thiên Thành- Giám đốc Công ty (địa chỉ: Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị). Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 25.000.000đ. Biện pháp khắc phục hậu quà: Buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, khôi phục nguyên hiện trạng của lô đất; do đã cố hành vi vi phạm hành chính (chủ đầu tư xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng, theo quy định tại điểm c khoán 1 Điều 11 của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP).

Ngày 11/5/2012, Công ty Minh Thành khỏi kiện vụ án hành chính, vì cho rằng: Công ty xây dựng trụ sở theo Sơ đổ quy hoạch phân lô đấu giá năm 2004, do cán bộ Ban quản lý cơ sở hạ tầng Khu đô thị Nam Đông Hà cung cấp. Trong thời gian chờ đợi cấp giấy phép xây dựng, Công ty đã đào móng, đổ trụ và cán bộ đô thị đến kiểm tra đã xác định việc Công ty xây dựng trụ sở đúng với vị trí đang xây dựng.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2012/HCST ngày 21/11/2012, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã quyết định: “Bác đơn khỏi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Thành về yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 348/QĐ-XPHC ngày 171412012 của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ”.

Ngày 26/11/2012, Công ty Minh Thành kháng cáo.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 01/2013/HCPT ngày 22/3/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định: “Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện; sửa án sơ thẩm: Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 348/QĐ- XPHC ngày 171412012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”.

Ngày 10/5/2013, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà có Văn bản số 410/UBND-TP đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối vói bản án hành chính phúc thẩm nêu trên.

Ngày 18/4/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2014/KN-HC, với nội dung: Kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm so 01/2013/HCPT ngày 22/3/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đe nghị Tòa Hành chỉnh Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với nội dung Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thấy rằng:

Bản quy hoạch phân lô đấu giá Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Đông Hà (giai đoạn 1) năm 2004, do Ban Quản lý dự án cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị lập là Bản quy hoạch tổng thể, trong đó thể hiện: Tổng số có 64 lô đất, được đánh số thứ tự từ lô số 166 đến lô số 229. Lô đất số 203 có diện tích 161m2 (7m X 23m) mà sau này ông Lê Thiên Sử trúng đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Thành cũng được thể hiện trong Bản quy hoạch. Lô đất số 203 có vị trí nằm giữa lô đất số 201 và lô đất số 205; trong đó lô đất số 201 có diện tích là 149,5m2 (6,5m X 23m), sau này ông Trương Trọng Phương trúng đấu giá lô đất này. Tuy nhiên, Bản quy hoạch này chưa được cơ quan có thẩm quyền là Úy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt và tại thời điểm có Bản quy hoạch này, thì tất cả các lô đất tại Khu đô thị Nam Đông Hà đểu chưa được bán đấu giá.

Tại Bản vẽ hoàn công cắm mốc phân lô Dự án công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Đông Hà (giai đoạn 1), do Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ địa chính Phú Mỹ lập ngày 16/4/2005, đã được Ban Quản lý dự án cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị duyệt và ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt, thông qua tại Quyết định số 816/QĐ-UB ngày 05/5/2005. Căn cứ vào tài liệu này, thấy răng so vói Bản quy hoạch phân lô đấu giá Dự án được lập năm 2004, thì có sự thay đổi về diện tích đất của lô đất số 201 (diện tích từ 149,5m2 lên thành 161m2).

Ngày 06/4/2007, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị tiến hành bán đấu giá các lô đất đã được phân lô và thống nhất mức giá sàn theo Bản vẽ Hoàn công cắm mốc phân lô công trình được lập ngày 16/4/2005.

Tại các tài liệu khác như Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất ngày 06/4/2007; Thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất ngày 06/4/2007; Quyết định giao đất (QĐ 171) và Biên bản bàn giao thực địa ngày 06/6/2007 đều thể hiện: Ông Lê Thiên Sử trúng đấu giá lô đất số 203 diện tích là 16lm2, tại Khu đô thị Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Thiên Sử về vị trí, diện tích, số lô đất được xác định theo Biên bản trúng đấu giá ngày 06/4/2007 và Bản vẽ hoàn công cắm mốc phân lô công trình ngày 16/4/2005.

Đầu năm 2011, vợ chổng ông Lê Thiên Sử đã chuyển nhượng lô đất số 203 nêu trên cho vợ chồng ông Lê Thiên Thành và vợ chồng ông Lê Thiên Thành được ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho vợ chồng ông Lê Thiên Thành thì vị trí, diện tích lô đất số 203 vẫn được xác định theo Bản vẽ hoàn công cắm mốc phân lô công trình lập ngày 16/4/2005.

Tại Giấy phép xây dựng số 255/GPXD ngày 31/5/2011 do ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp cho Công ty Minh Thành thể hiện Công ty Minh Thành được xây dựng trụ sở của Công ty trên lô đất số 203, Tờ bản đồ số 28, thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại Sơ đồ mặt bằng xây dựng được ban hành kèm với giấy phép xây dựng số 255/GPXD do ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp ngày 31/5/2011 thể hiện: Lô đất số 203 có diện tích 161m2, nằm giữa lô đất số 201 (ông Phương là chủ sử dụng) và lô đất số 205.

Trước khi có Giấy phép xây dựng số 255/GPXD vào ngày 31/5/2011 thì ngày 24/5/2011, Công ty Minh Thành đã tiến hành xây dựng trụ sở của Công ty trên lô đất số 201 do ông Phương là chủ sử dụng.

Ngày 06/12/2011, Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà đã tiến hành lập Biên bản làm việc với Công ty Minh Thành về hành vi xây dựng trụ sở Công ty trên đất của ông Phương; Biên bản yêu cầu Công ty Minh Thành ngừng thi công, xong Công ty Minh Thành vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.

Ngày 08/3/2012, Đội Trật tự xây dựng thành phố Đông Hà lập Biên bản vi phạm hành chính do Công ty Minh thành có hành vi xây dựng trụ sở trên lô đất số 201 của ông Phương là hành vi xây dựng công trình sai vị trí so với giấy phép xây dựng được cấp.

Ngày 17/4/2012, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Minh Thành với số tiền 25.000.000đ và buộc Công ty Minh Thành phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, khôi phục nguyên trạng khu đất là đúng với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghi định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2012/HCST ngày 21/11/2012, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã xét xử bác đơn khởi kiện của Công ty Minh Thành về việc yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 348/QĐ-XPHC ngày 17/4/2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà là có căn cứ.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Giấy phép xây dựng số 255/GPXD do ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp ngày 31/5/2011 cho Công ty TNHH một thành viên Minh Thành xác định vị trí xây dựng lô đất số 203 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 161252 ngày 15/3/2011 do ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp cho ông Lê Thiên Thành cũng thuộc lô đất số 203. Như vậy là khóp nhau không có sai lệch như trong Biên bản xử phạt vi phạm hành chính ngày 08/3/2012 và việc Công ty Minh Thành xây dựng trước khi Cơ quan có thẩm quyến cấp Giấy phép xây dựng, tức là mặc nhiên thừa nhận vị trí lô đất Công ty Minh Thành đã khỏi công xây dựng là của Công ty để từ đó hủy Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính số 348/QĐ-XPHC ngày 17/4/2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà là không có căn cứ, vì:

- Theo Giấy phép xây dựng số 255/GPXD ngày 31/5/2011 của ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cấp cho Công ty TNHH một thành viên Minh Thành do ông Lê Thiên Thành, giám đốc đại diện Công ty được phép xây dựng công trình tại vị trí thửa đất lô số 203 với diện tích 161m2 (thửa đất mà ông Thành đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tuy nhiên thực tế ông Thành lại xây dựng công trình trên thửa đất lô số 201 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Trương Trọng Phương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005.

- Công ty TNHH một thành viên Minh Thành xây dựng công trình sai vị trí so với giấy phép xây dựng được cấp là hành vi vi phạm trật tự xây dựng. 

Do vậy, Kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2014/HC-KN ngày 18/4/2014, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thầm số 01/2013/HCPT ngày 22/3/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị là có căn cứ pháp luật.

Tuy nhiên, theo Biên bản vi phạm hành chính ngày 08/3/2012 của Đội trật tự xây dựng thành phố Đông Hà thì hiện trạng công trình mà Công ty Minh Thành đã xây dựng là trụ sở 03 tầng đã hoàn thiện, chưa sơn tít. Để hạn chế thiệt hại, đảm bảo quyền và lợi ích họp pháp của các bên, trước khi xét xử lại vụ án, Tòa án cần tổ chức đối thoại giữa Công ty Minh Thành với ông Trương Trọng Phương và Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà để các bên gặp gỡ, trao đổi. Thông qua đối thoại, nếu ông Trương Trọng Phương đồng ý hoán đổi lô đất cho Công ty TNHH một thành viên Minh Thành thì đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thay đổi biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 225 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẳm số 08/2014/HC-KN ngày 18/4/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hủy Bản án hành chinh phúc thẩm số 01/2013/HC-PT ngày 22/03/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tính Quảng Trị xét xử phúc thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.


254
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 21/2014/GĐT-HC ngày 23/09/2014 về xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:21/2014/GĐT-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:23/09/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về