Quyết định giám đốc thẩm 03/2014/GĐT-HC ngày 25/02/2014 về xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO 

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 03/2014/GĐT-HC NGÀY 25/02/2014 XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 25 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: ông Tăng Quang Nghe; địa chỉ: Tổ 15, Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đông Tháp.

NHẬN THẤY

Phần đất có diện tích 2.329m2 thuộc thửa đất 511 Tờ bản đồ số 8, tọa lạc tại Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là đất trồng cây lâu  năm, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe, đã được Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00480 ngày 20/8/2007 với thời hạn sử dụng đến tháng 10/2043.

Để thực hiện Dự án xây dựng Cụm dân cư Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ngày 07/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 385/QĐ-UB thu hồi 47.027,5m2 đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và giai cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh có trách nhiệm tổ chức bồi thường, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; ngày 15/9/2009, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UB thu hồi quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe với diện tích 2.068,9m2 tại thửa đất 511 Tờ bản đồ số 8, tọa lạc tại Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.Ngày 17/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Tháp đã ban hành Quyết định số 1240/QĐ-UBND-HC phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư Dự án Cụm dân cư Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thực hiện việc bồi thường theo quy định.

Ngày 22/9/2009, Hội đồng bồi thường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 2712/QĐ-HĐBT bồi thường về đât, tài sản có trên đất và hỗ trợ cho hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe với tông số tiền là 174.743.100d. Ngoài ra, hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe còn được mua thêm 02 nền nhà tái định cư theo định mức đất bị thu hồi.

Không đồng ý với quyết định bồi thường, vì cho rằng quyết định mới bồi thường thiệt hại về đất với diện tích 2.068,9m2 và chưa được bồi thường phần diện tích còn thiếu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, nên ông Tăng Quang Nghe khiếu nại và đề nghị được mua thêm 01 nền nhà tái định cư.

Ngày 03/02/2010, Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND giải quyết khiếu nạị với nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông Tăng Quang Nghe.

Ông Tăng Quang Nghe tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu được mua 03 nền tái định cư và bồi thường bổ sung diện tích đất 260, lm2 còn thiếu so với diện tích đất bị thu hồi.

Ngày 19/8/2011, Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-HĐBT bồi thường bổ sung diện tích đất 260, lm2 còn thiếu so với diện tích đất bị thu hồi cho hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe, với số tiền là 14.305.500đ.

Ngày 05/9/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND-NĐ giải quyết khiếu nại với nhận định rằng việc ông Tăng Quang Nghe yêu cầu được bố trí tái định cư 03 nền nhà là không có cơ sở giải quyết và đã quyết định điều chỉnh Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, giải quyết bồi thường bổ sung diện tích đất 260,1m2 trồng cây lâu năm cho hộ ông Tăng Quang Nghe; giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tiến hành lập phương án bồi thường bổ sung theo quy định.

Ngày 15/12/2011, ông Tăng Quang Nghe khởi kiện vụ án hành chính với nội dung yêu cầu Tòa án xem xét bồi thường thiệt hại và hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc lảm theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/12/2011, ông Tăng Quang Nghe khởi kiện bổ sung với yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hủy bỏ Quyết định số 2712/QĐ-HĐBT ngày 22/9/2009 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bồi thường về đất, tài sản có trên đất và hỗ trợ cho hộ gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2012/HC-ST ngày 31/5/2012, Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tăng Quang Nghe về việc yêu câu hủy Quyết định số 2712/QĐ-HĐBT ngày 22/9/2009 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh.

Ngày 03/6/2012, ông Tăng Quang Nghe kháng cáo.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 09/2012/HC-PT ngày 13/9/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Tăng Quang Nghe; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thấm so 02/2012/HC-ST ngày 31/5/2012 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh.

Ngày 29/12/2012, ông Tăng Quang Nghe có đơn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 09/2012/HC-PT ngày 13/9/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25/3/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Văn bản số 20/VKSĐT-P5 gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đơn của ông Tăng Quang Nghe và đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên

Ngày 16/8/2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Kháng nghị số 17/KNGĐT-V12 với nội dung: Kháng nghị Bản án hành chính phúc thấm số 09/2012/HC-PT ngày 31/5/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đe nghị Tòa Hành chỉnh Tòa án nhân dân tối cao xét xử giảm đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm sổ 09/2012/HC-ST ngày 13/09/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2012/HC-ST ngày 31/5/2012 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh; giao hồ sơ để Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo đủng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

- Về thủ tục tố tụng:

Do việc ông Tăng Quang Nghe khiếu nại về việc bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, nên tại Quyết định số 3993/QĐ-HĐBT ngày 19/8/2011 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bồi thường bổ sung diện tích đất 260, lm2 còn thiếu so với diện tích đất bị thu hồi cho hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe, với số tiền là 14.305.500đ.

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 269/QĐ-UBND-NĐ ngày 05/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có nội dung sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, giải quyết bồi thường bổ sung diện tích đất 260, lm2 trồng cây lâu năm cho hộ ông Tăng Quang Nghe.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ- HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính, trong trường hợp này, ngoài Quyết định số 2712/QĐ-HĐBT ngày 22/9/2009 thì Quyết định số 3993/QĐ-HĐBT ngày 19/8/2011 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh và Quyết định giải quyết khiếu nại số 269/QĐ-UBND-NĐ ngày 05/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng là đối tượng khải kiện vụ án hành chính. Do vậy, khi xét xử Tòa án hai cap sơ thẩm và phúc thẩm đã bỏ sót đối tượng khởi kiện..

Mặt khác, trong trường hợp này lẽ ra khi thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần hướng dẫn người khởi kiện sửa lại đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 105 Luật tố tụng hành chính và trước khi đưa vụ án ra xét xử, nếu thấy vụ án không thuộc thẩm quyền thì tiến hành thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật tố tụng hành chính.

- Về nội dung:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thấy rằng sau khi Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2712/QĐ-HĐBT ngày 22/9/2009, ông Tăng Qụang. Nghẹ liên tục khiếu nại, vì cho rằng việc bồi thường thiệt hại về đất còn thiếu; xin mua thêm một nền nhà tái định cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 15/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 bác yêu cầu khiếu nại. Không đồng ý với nội dung quyết định, ông Tăng Quang Nghe tiếp tục khiếu nại.

Ngày 19/8/2011, Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-HĐBT bồi thường bổ sung diện tích đất 260,1m2 còn thiếu so với diện tích đất bị thu hồi cho hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe, với số tiền là 14.305.500đ.

Ngày 05/9/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 269/QĐ-UBND-NĐ có nội dung sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của Chủ tich ủỵ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, giải quyết bồi thường bổ sung diện tích đất 260, lm2 trồng cây lâu năm cho hộ ông Tăng Quang Nghe.

Tại Điều 163 Luật tố tụng hành chính quy định thẩm quyền của Hội đồng xét xử khi giải quyết vụ án phải xem xét, đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khiếu kiện và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm mới chỉ xem xét đối với Quyết định số 2712/QĐ-HĐBT ngày 22/9/2009 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh theo đơn khởi kiện bổ sung ngày ngày 18/12/2011 mà chưa xem xét đôi với các quyết định giải quyết khiêu nại có liên quan nêu trên và chưa xem xét yêu cầu khởi kiện ghi trong đơn khởi kiện ban đầu ngày 15/12/2011 của ông Tăng Quang Nghe; khi xét xử đã bác yêu cầu khởi kiện của Ong Tăng Quang Nghe là chưa đủ căn cứ và việc giải quyết vụ án chưa toàn diện và triệt để.

Từ các sai sót nêu trên của Tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, nên khi giải quyết vụ án dẫn đến các sai sót khác như nội dung Kháng nghị số17/KNGĐT-V12 ngày 16/8/2013 của Viện trưỏng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu, đó là: Chưa đánh giá đầy đủ tính hợp pháp đối với Quyết định so 2712/QĐ-HĐBT ngày 22/9/2009 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh (về trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai, việc bồi thường theo Quyết định này còn thiếu do chưa thực hiện bồi thường bổ sung diện tích 260,1m2 đất); việc áp giá bồi thường bổ sung diện tích 260,1m2 theo Quyết định số 3993/QĐ-HĐBT ngày 19/8/2011 của Hội đồng bồi thường-Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thực hiện vào năm 2011, nhưng lại áp giá năm 2008 theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chưa xem xét việc hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe chỉ được mua 02 nền nhà tái định cư và việc Ban bồi thường lại giữ lại một phần tiền bồi thường cho hộ gia đình ông Tăng Quang Nghe mà không gửi vào Kho bạc Nhà nước là đúng hay sai.

Từ các căn cứ nêu trên, thấy rằng Tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa xác định đúnp đối tượng khởi kiện, khi giải quyết vụ án chưa đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khiêu kiện và các quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan, nhưng khi xét xử- đã bác.yêu cầu khởi kiện của. ông Tăng. Quang Nghe là chưa đủ căn cứ và việc giải quyết vụ án chưa toàn diện và triệt để.

Do vậy, Kháng nghị số 17/KNGĐT-V12 ngày 16/8/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là có căn cứ pháp luật.

Bỏi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 225 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Kháng nghị số 17/KNGĐT-V12 ngày 16/8/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 09/2012/HC-ST ngày 13/9/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2012/HC- ST ngày 31/5/2012 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.


218
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 03/2014/GĐT-HC ngày 25/02/2014 về xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:03/2014/GĐT-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:25/02/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về