Bản án 87/2018/KDTM-PT ngày 04, 05/07/2018 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ bảo vệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 87/2018/KDTM-PT NGÀY 04,05/07/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

Trong các ngày 04, 05/7/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 56/2018/KTPT ngày 09/5/2018 về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ bảo vệ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 213/2018/QĐ-PT ngày 01/6/2018 giữa:

* Nguyên đơn: Công ty cổ phần dịch vụ AZ (Nay là Công ty CP dịch vụ Q)

Trụ sở: Số 18, tổ 17, khối 74, phường B, quận T, Thành phố Hà Nội; Địa chỉ hiện tại: số 117 T, quận T, thành phố Hà Nội;

Đại điện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh T, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;

Người đại diện ủy quyền: bà Lê Thị N, có hộ khẩu thường trú tại xã A, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc; có địa chỉ liên hệ tại: ngõ 1096, đường L, quận Đ, thành phố Hà Nội. Bà N có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn Bà Dương Thị N- Luật sư Công ty Luật TNHH Q. Bà N có mặt khi xét xử, vắng mặt khi tuyên án.

* Bị đơn: Bệnh viện N

Trụ sở: Số 18 ngõ 879 đường L, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội;

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thanh H, Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: bà Dương Hương Q, có địa chỉ liên hệ tại: tổ 23, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội. Bà Q có mặt khi xét xử, vắng mặt lúc tuyên án.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: ông Nguyễn Văn T, Luật sư Công ty TNHH F- Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang. Ông T vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo án sơ thẩm, vụ án có nội dung như sau:

Ngày 09/12/2015, Công ty cổ phần dịch vụ AZ (sau đây gọi tắt là Công ty AZ) ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 89/2015/HĐBV-AZ với Bệnh viện N (sau đây gọi tắt là Bệnh viện). Theo đó, Công ty AZ có trách nhiệm bảo vệ tài sản, thiết bị an ninh trật tự cán bộ- nhân viên và bệnh nhân trong khuôn viên Bệnh viện tại 18/879 đường L, phường L, quận Đ, Thành phố Hà Nội, với giá trị hợp đồng 450.450.000 đồng/tháng.

Theo khoản 2 Điều 1 của hợp đồng và Điều 1 phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-AZ ngày 15/7/2016 thì hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/8/2016.

Nguyên đơn là Công ty cổ phần dịch vụ AZ trình bày như sau:

Theo hợp đồng hai bên có thỏa thuận về điều kiện hợp đồng được tự động gia hạn với thời gian bằng thời hạn của hiệu lực hợp đồng đã ký tại khoản 3 Điều 1 như sau: „trước khi hết hạn hợp đồng 30 ngày. Hai bên không có thỏa thuận khác thì hợp đồng đương nhiên kéo dài bằng thời hạn của hiệu lực hợp đồng” và mục 1.2 Điều 1 phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 15/7/2016: “các nội dung khác không được đề cập trong phụ lục tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng”. Đến ngày 30/7/2016 (tức trước khi hết hạn hợp đồng 30 ngày) hai bên không có thỏa thuận khác, hợp đồng tiếp tục được tự động được gia hạn thêm một thời gian bằng thời hạn của hợp đồng, tức gia hạn thêm 8 tháng kể từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/4/2017.

Hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng Công ty AZ không có bất cứ hành vi nào vi phạm nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng. Tuy nhiên ngày 27/9/2016, Bệnh viện đơn phương ban hành Thông báo số 1119/BVNTW-TCKT với nội dung sẽ chấm dứt hợp đồng dịch vụ với Công ty AZ vào ngày 31/10/2016, tức chấm dứt trước thời hạn 6 tháng mà không nêu bất kỳ lý do gì. Điều này trái với cam kết hai bên đã thỏa thuận tại Điều 11 của Hợp đồng: “Bên A (Bệnh viện N) có quyền chấm dứt trước thời hạn trong trường hợp Bên B (tức Công ty Bảo vệ AZ) vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng, bên A phải thông báo rõ lý do cho bên B biết trước 60 ngày kể từ ngày định chấm dứt hợp đồng”.

Hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của Bệnh viện trái với thỏa thuận của các bên đã thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và 70 lao động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cả ngày lẫn đêm trong hơn 4 năm qua theo nhiều hợp đồng ký kết bảo vệ với Bệnh viện từ tháng 7/2012. Sau nhiều lần đề nghị Giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương cho biết lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng Công ty không nhận được văn bản nào. Đến ngày 31/10/2016, Công ty buộc phải thông báo chấm dứt hợp đồng của Bệnh viện. Việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trái với thỏa thuận của các bên, Công ty AZ xác định khoản phí dịch vụ 6 tháng từ 11/2016 đến 4/2017 là khoản lợi mà công ty sẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của Bệnh viện là 450.450.000đ x 6 = 2.702.700.000đồng.

Ngày 27/11/2017, Công ty AZ trình bày bổ sung, thay đổi tính mức thiệt hại là tiền công ty chi trả trực tiếp cho nhân viên bảo vệ của Bệnh viện từ tháng 11/2016 đến hết tháng 4/2017 là 1.411.200.000đồng, khoản lợi do hợp đồng mang lại cho công ty là 1.045.800.000 đồng, như vậy tổng số tiền Công ty AZ tính lại yêu cầu Bệnh viện chi trả là 2.457.000.000 đồng, kèm theo bảng lương nhân viên bảo vệ của Công ty.

Bị đơn là Bệnh viện N trình bày:

Công ty AZ thực hiện hợp đồng bảo vệ trật tự với Bệnh viện từ năm 2012, hàng năm đều có ký kết hợp đồng gia hạn tiếp theo, không có thắc mắc, khiếu nại gì.

Tuy nhiên, ngày 02/7/2016, có sự việc nghiêm trọng xảy ra do bảo vệ của Công ty AZ vi phạm quy trình bảo vệ, ứng xử, giao tiếp sai, tranh cãi với người nhà bệnh nhân, người và xe vận chuyển bệnh nhân; diễn ra nơi tập trung đông người, gây ồn ào, mất ổn định trật tự trong Bệnh viện, nên Bệnh viện phải nhờ đến sự can thiệp Ban Giám đốc bệnh viện, lực lượng Công an 113 và Công an phường L, quận Đ, Thành phố Hà Nội. Sau đó, nhiều báo chí đưa tin ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện và ngành y tế. Đại diện Bệnh viện làm việc với gia đình bệnh nhân và các cơ quan liên quan giải quyết việc trên.

Về phía Công ty AZ nhận trách nhiệm và đã xử lý cán bộ liên quan đến sự việc xảy ra ngày 02/7/2016. Cụ thể ngày 05/7/2016, Công ty AZ đã quyết định buộc thôi việc đối với nhân viên bảo vệ Nguyễn Anh T, Trần Văn T, Nguyễn Tiến D do vi phạm quy trình công tác bảo vệ ngày 02/7/2016.

Do hợp đồng 89/2015/HĐBV-AZ ngày 09/12/2015 và phụ lục hợp đồng số 01/2016/PLHĐ-AZ ngày 15/7/2016 đã hết thời hạn, đồng thời Công ty AZ vi phạm nhiêm trọng quy trình bảo vệ, vi phạm đạo đức xã hội gây ảnh hưởng lớn đến Bệnh viện và ngành y tế, nên không ký hợp đồng tiếp tục gia hạn với Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ AZ.

Ngày 08/9/2016, Bệnh viện có thông báo sô 1033/BVNTW-TCCB về việc chấm dứt hợp đồng vào ngày 01/10/2016 gửi Công ty AZ.

Ngày 27/9/2016, Bệnh viện N có văn bản số 1119 yêu cầu chỉnh sửa phương án để làm căn cứ thanh toán và thông báo chấm dứt hợp đồng nhưng phía Công ty AZ không thực hiện bất kỳ một yêu cầu nào từ Bệnh viện.

Ngày 30/9/2016, Công ty AZ đã rút toàn bộ nhân sự bảo vệ của mình ra khỏi các mục tiêu tại Bệnh viện và không thực hiện hợp đồng nữa. Như vậy Công ty AZ đã chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng. Bệnh viện đã thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ đến hết tháng 10/2016.

Bệnh viện không chấp nhận toàn bộ nội dung khởi kiện của Công ty AZ. Trường hợp Công ty AZ không rút đơn khởi kiện thì Bệnh viện xem xét phản tố với nội dung: yêu cầu bồi thường thiệt hại do nhân viên Công ty AZ vi phạm quy trình bảo vệ gây thiệt hại cho bệnh viện ngày 02/7/2016 và hoàn trả lại tiền phí dịch vụ tạm ứng dư 1 tháng (tháng 10/2016) là 450.450.000 đồng.

Ngày 24/8/2017, Bệnh viện không yêu cầu phản tố đối với Công ty AZ, đề nghị Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo trình tự thủ tục chung.

Tại bản án sơ thẩm số 38/2017/KDTM-ST ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã xử:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện bồi thường thiệt hại của Công ty cổ phần dịch vụ AZ đối với Bệnh viện N.

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 22/1/2018, nguyên đơn là Công ty AZ nộp đơn kháng cáo tại Tòa án kháng cáo toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 38/2017/KDTM-ST ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nguyên đơn cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá chứng cứ chưa chính xác ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Bệnh viện N bồi thường thiệt hại là 2.457.000.000 đồng phát sinh từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện nguyên đơn trình bày: vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo do nhận định trong bản án sơ thẩm không phù hợp với tài liệu, chứng cứ và các tình tiết khách quan trong hồ sơ vụ án; đánh giá chứng cứ thiếu chính xác dẫn đến có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng, giải thích các quy định của pháp luật nội dung gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty AZ.

Việc thông báo chấm dứt hợp đồng của Bệnh viện là vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng, trong thông báo chấm dứt hợp đồng không chỉ rõ các vi phạm của nhân viên bảo vệ của Công ty AZ, chính đại diện bệnh viện cũng đã công bố trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện N là không có sự việc như các trang báo mạng đưa tin sự kiện 02/7/2016. Đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét vụ việc trên cả hai phía bao gồm cả kết luận điều tra của cơ quan công an. Hơn nữa bản thân lái xe và người nhà bệnh nhân có những hành vi vi phạm, không chấp hành yêu cầu của nhân viên bảo vệ. Sau sự kiện 02/7/2016, ngày 15/7/2016 hai bên ký phụ lục hợp đồng số 01/2016/PLHĐBV-AZ để sửa đổi thời hạn có hiệu lực của hợp đồng số 89 với nội dung: các bên thống nhất sửa đổi gai hạn thời hạn có hiệu lực của hợp đồng từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2016; phụ lục hợp đồng số 01 là một phần không tách rời của hợp đồng số 89. Theo đó, thời hạn hết hợp đồng là 31/8/2016. Sau khi hết hạn hợp đồng hai bên không ký hợp đồng mới nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng từ ngày 01/9/2016.

Trong hợp đồng có quy định rõ về điều khoản gia hạn hợp đồng, trước khi hết hạn hợp đồng 30 ngày hai bên không có thỏa thuận khác thì hợp đồng đương nhiên kéo dài bằng thời hạn của hợp đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì bên A chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm và phải báo trước 60 ngày. Nhưng trong thông báo số 1119 ngày 27/9/2016 của Bệnh viện chỉ nêu ngày chấm dứt của hợp đồng là ngày 31/10/2016 chứ không nêu rõ lý do vi phạm và không đủ thời hạn 60 ngày theo thỏa thuận trong hợp đồng. Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 27/9/2016, công ty AZ không vi phạm nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

Ngày 19/9/2016, Công ty AZ đã gửi đơn khiếu nại đối với thông báo chấm dứt hợp đồng số 1033 ngày 08/9/2016 của Bệnh viện đề nghị Bệnh viện thu hồi thông báo số 1033 và tiếp tục thực hiện hợp đồng số 89. Sau đó Công ty AZ tiếp tục nhận được 02 thông báo số 1260 và 1262 của Bệnh viện đề nghị bàn giao mặt bằng ngày 31/10/2016 nên Công ty AZ buộc phải tôn trọng Bệnh viện vì không muốn gây sự bất đồng, hỗn hoạn nào gây mất an ninh trật tự diễn ra tại khuôn viên bệnh viện.

Đề nghị HĐXX phúc thẩm sửa bán án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty AZ và buộc Viện nhi phải bồi thường thiệt hại cong Công ty AZ số tiền là 2.457.000.000 đồng từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Đại diện bị đơn trình bày: không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của Công ty AZ, giữ nguyên các ý kiến đã trình bày, đề nghị HĐXX phúc thẩm ý án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm:

* Về tố tụng: sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn có kháng cáo nhưng quá hạn, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo quá hạn nên đơn kháng cáo của Công ty AZ làm trong thời hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm là hợp lệ. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền và thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

* Về nội dung: Công ty AZ cho rằng hợp đồng dịch vụ bảo vệ còn thời hạn 06 tháng căn cứ vào điều khoản tự động gia hạn hợp đồng và Bệnh viện đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại là không đúng thỏa thuận tại Phụ lục hợp đồng 01/2016/PLHĐ ngày 15/7/2016 sửa đổi Điều 1, Điều 12 Hợp đồng 89/2015/HĐBV-AZ. Theo phụ lục hợp đồng thì thời hạn hợp đồng kết thúc vào ngày 31/8/2016 và không có điều khoản gia hạn. Do sự kiện ngày 02/7/2016, Công ty AZ vi phạm nhiêm trọng quy trình bảo vệ gây ảnh hưởng lớn đến Bệnh viện và ngành y tế nên Bệnh viện không vi phạm hợp đồng trong việc chấm dứt Hợp đồng 89/2015/HĐBV-AZ ngày 09/12/2015 và Phụ lục hợp đồng 01/2016/PLHĐ ngày 15/7/2016 với Công ty AZ. Đề nghị HĐXX phúc thẩm căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự bác kháng cáo của công ty AZ, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về án phí, do kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty AZ phải chịu án phí phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: đơn kháng cáo của Công ty AZ làm trong thời hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm là hợp lệ.

Về nội dung:

Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn là Công ty AZ, Hội đồng xét xử nhận thấy: từ năm 2012, Công ty AZ ký hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ trật tự với  Bệnh viện và ngày 09/12/2015 hai bên đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ số 89/2015/HĐBV-AZ, theo đó Công ty AZ là bên cung ứng dịch vụ bảo vệ cho Bệnh viện với các điều khoản về phạm vi hợp đồng: bảo vệ tài sản, thiết bị, an ninh trật tự cán bộ - nhân viên và bệnh nhân trong khuôn viên bênh viện tại địa điểm số 18 ngõ 879 đường L, quận Đ, thành phố Hà Nội; hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/1/2016 đến hết ngày 30/6/2016; thỏa thuận về trách nhiệm của các bên; phương thức thanh toán; bồi thường thiệt hại; giải quyết tranh chấp; cam kết chung và điều khoản chung...; hợp đồng được thực hiện không có tranh chấp cho đến hết ngày 30/6/2016;  hàng tháng có nghiệm thu công việc và thanh toán phí dịch vụ bảo vệ là 450.450.000 đồng/tháng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên không xảy ra mâu thuẫn, Công ty AZ cho rằng không vi phạm điều khoản hợp đồng và không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh.

Ngày 02/7/2016, xảy ra sự kiện xô xát giữa lực lượng bảo vệ và xe cứu thương từ bên ngoài vào đón bệnh nhi đưa về nhà do tiên lượng xấu về sức khỏe. Việc xô xát gây ồn ào mất trật tự trị an khiến Bệnh viện phải phối hợp với Cảnh sát 113 và Công an phường đến giải quyết. Sự việc xô xát này được người dân quay clip, sau đó đã được đưa lên mạng xã hội đã gây phản ứng gay gắt trong dư luận về thái độ của nhân viên bảo vệ và gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viên cũng như của ngành y tế. Bộ Y tế và đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện N và hệ thống bệnh viện trên toàn quốc.

Sau sự việc, hai bên xác nhận có sự việc nhân viên bảo vệ của Công ty AZ vi phạm quy trình bảo vệ, ứng xử, giao tiếp với người nhà bệnh nhân, người và xe vận chuyển bệnh nhân, gây mất ổn định trật tự trong bệnh viện. Công ty AZ nhận trách nhiệm và quyết định buộc thôi việc đối với nhân viên bảo vệ liên quan. Sau khi Hợp đồng 89/2015/HĐBV-AZ ngày 09/12/2015 hết thời hạn, thì phát sinh sự việc trên nên hai bên thống nhất ký phụ lục Hợp đồng số 01/2016/PLHĐ-AZ ngày 15/7/2016 sửa đổi thời hạn có hiệu lực hợp đồng từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2016.

Ngày 08/9/2016, Bệnh viện có công văn số 1033/BVNTW-TCCB thông báo tới Công ty AZ về việc chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 01/10/2016. Sau đó Bệnh viện nhận được khiếu nại của Công ty AZ đề nghị thu hồi thông báo số 1033 và tiếp tục thực hiện hợp đồng số 89 mà hai bên đã ký kết.

Ngày 10/9/2016, hai bên đã tiến hành lập biên bản bàn giao vị trí Tòa nhà 15 tầng của Bệnh viện.

Ngày 27/9/2016, Bệnh viện tiếp tục có công văn số 1119/BVNTW-TCKT đề nghị Công ty AZ chỉnh sửa phương án bảo vệ cho phù hợp với tình hình thực tế tại bênh viện, chuyển cho Bệnh viện thống nhất để thực hiện trong tháng 10/2016 và làm căn cứ thanh toán chi phí dịch vụ bảo vệ; hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ số 89/2015/HĐBV-AZ ký ngày 09/12/2015 giữa Bệnh viện với Công ty AZ sẽ chấm dứt kể từ 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2016.

Ngày 31/10/2016, Công ty AZ đã thống nhất rút toàn bộ nhân sự bảo vệ của mình ra khỏi các mục tiêu tại Bệnh viện và chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng. Hai bên xác nhận đã thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ đến hết tháng 10/2016.

Hội đồng xét xử nhận thấy yêu cầu khởi kiện của Công ty AZ cho rằng hợp đồng dịch vụ bảo vệ còn thời hạn 06 tháng căn cứ vào điều khoản tự động gia hạn hợp đồng và Bệnh viện đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại là không đúng thỏa thuận tại Phụ lục hợp đồng 01/2016/PLHĐ ngày 15/7/2016 sửa đổi Điều 1, Điều 12 Hợp đồng 89/2015/HĐBV-AZ. Hơn nữa, do Công ty AZ vi phạm nhiêm trọng quy trình bảo vệ gây ảnh hưởng lớn đến Bệnh viện và ngành y tế dẫn đến việc hai bên phải ký Phụ lục hợp đồng số 01/2016/PLHĐ ngày 15/7/2016, theo đó tại Điều 1 của phụ lục có quy định: theo thỏa thuận tại Điều 1 và Điều 12 của hợp đồng số 89 ký ngày 19/12/2015 thì thời hạn có hiệu lực của hợp đồng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016 thống nhất sửa đổi gia hạn thời gian có hiệu lực của hợp đồng từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2016. Theo thông báo số 1119/BVNTW-TCKT ngày 27/9/2016 của Bệnh viện đối với Công ty AZ về việc sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/10/2016 tuy không đủ 60 ngày nhưng thực tế không gây thiệt hại gì cho Công ty AZ. Bởi lẽ theo điều khoản tự động gia hạn của hợp đồng số 89 thì trước khi hợp đồng hết hạn 30 ngày nếu các bên không có thỏa thuận thì hợp đồng đương nhiên kéo dài bằng thời hạn đã ký là 06 tháng. Tuy nhiên, sau sự kiện xô xát giữa bảo vệ và xe chở bệnh nhân thì giữa hai bên đã có nhiều cuộc họp bàn bạc và đã đi đến ký kết phụ lục hợp đồng về thời hạn chỉ còn tiếp tục 02 tháng kể từ ngày 01/7/2016 đến  hết ngày 31/8/2016, trường hợp có tự động gia hạn thì đến 31/10/2016 cũng kêt thúc. Như vậy, Bệnh viện không vi phạm hợp đồng trong việc chấm dứt Hợp đồng 89/2015/HĐBV-AZ ngày 09/12/2015 và Phụ lục hợp đồng 01/2016/PLHĐ ngày 15/7/2016 với Công ty AZ bởi hợp đồng đã hết thời hạn. Yêu cầu bồi thường thiệt hại mà nguyên đơn đưa ra không phù hợp với thỏa thuận điều khoản bồi thường thiệt hại mà hai bên đã thỏa thuận nêu tại khoản 5 Điều 7 của hợp đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại của Công ty AZ là có căn cứ và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm là đúng pháp luật.

Từ những phân tích trên, việc Công ty AZ kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Bệnh viện bồi thường thiệt hại số tiền là 2.457.000.000 đồng phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng trái pháp luật là không có căn cứ chấp nhận nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về án phí: Nguyên đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 và khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; Điều 36 Bộ Luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 82; Điều 319 Luật Thương mại;

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty CP dịch vụ AZ (nay là Công ty CP dịch vụ Q).

Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 38/2017/KDTM-ST ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa và xử như sau:

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện bồi thường thiệt hại của Công ty cổ phần dịch vụ AZ (nay là Công ty CP dịch vụ Q) đối với Bệnh viện N;

2. Về án phí kinh doanh thương mại:

- Án phí sơ thẩm: Công ty cổ phần dịch vụ AZ (nay là Công ty CP dịch vụ Q) phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm số tiền là 76.570.000 (Bảy mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi nghìn) đồng được trừ 47.000.000 (Bốn mươi bảy triệu) đồng số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo Biên lai số 05336 ngày 16/3/2017 của Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Án phí phúc thẩm: Công ty cổ phần dịch vụ AZ (nay là Công ty CP dịch vụ Q) phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm là 2.000.000 (Hai triệu) đồng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai số 06983 ngày 04/4/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 05/7/2018.


884
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 87/2018/KDTM-PT ngày 04, 05/07/2018 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Số hiệu:87/2018/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:05/07/2018
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về