Bản án 73/2005/DSST ngày 09/09/2005 về yêu cầu bồi thường thiệt hại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ T, TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 73/2005/DSST NGÀY 09/09/2005 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

398
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 73/2005/DSST ngày 09/09/2005 về yêu cầu bồi thường thiệt hại

    Số hiệu:73/2005/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:09/09/2005
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về