Bản án 67/2011/DS-PT ngày 26/09/2011 về vụ án Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

BẢN ÁN 67/2011/DS-PT NGÀY 26/09/2011 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

112
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 67/2011/DS-PT ngày 26/09/2011 về vụ án Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:67/2011/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Phú Yên
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:26/09/2011
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về