Bản án 53/2017/HSST ngày 19/09/2017 về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan nhà nước

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG

BẢN ÁN 53/2017/HSST NGÀY 19/09/2017 VỀ TỘI CHIẾM ĐOẠT TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

283
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 53/2017/HSST ngày 19/09/2017 về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan nhà nước

    Số hiệu:53/2017/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:19/09/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về