Bản án 49/2012/HC-PT ngày 26/12/2012 về vụ án khiếu kiện hành vi không tái lập hợp đồng khoán bảo vệ và trồng rừng

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 49/2012/HC-PT NGÀY 26/12/2012 VỀ VỤ ÁN KHIẾU KIỆN HÀNH VI KHÔNG TÁI LẬP HỢP ĐỒNG KHOÁN BẢO VỆ VÀ TRỒNG RỪNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

172
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 49/2012/HC-PT ngày 26/12/2012 về vụ án khiếu kiện hành vi không tái lập hợp đồng khoán bảo vệ và trồng rừng

Số hiệu:49/2012/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:26/12/2012
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về