Bản án 46/2019/DS-ST ngày 23/10/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA T, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 46/2019/DS-ST NGÀY 23/10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 316/2019/TLST-DS ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2019/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 9 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 40/2019/QĐST-DS ngày 11 tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng NN.

Trụ sở: Số 02, đường LH, phường TC, quận Ba Đình, T phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng T viên Ngân hàng NN.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Cao Tấn Trình - Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh (Theo Quyết định về việc ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng và thi hành án số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014).

Ông Cao Tấn Trình ủy quyền lại cho ông Vương Hoàng Thạch - Chức vụ: Nhân viên pháp chế Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh (có mặt).

Trụ sở: Số 468, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, Phường 3, T phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Anh D, sinh năm 1973 (vắng mặt).

Đa chỉ: 58/9, ấp Long T, xã Long T Tr, huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Trong đơn khởi kiện ngày 26/6/2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Vương Hoàng Thạch trình bày:

Vào ngày 12/01/2018, Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Anh D ký kết hợp đồng tín dụng số 5700LAV2018 00371. Theo hợp đồng thì Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh có cho ông D vay số tiền vốn 1.050.000.000 đồng, mục đích vay tiền để mua hàng hóa thanh lý, thời hạn cho vay là 12 tháng, thời hạn trả nợ cuối cùng vào ngày 12/01/2019, lãi suất tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng là 9,6%/năm. Đến ngày 09/8/2018, Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh và ông D ký kết tiếp phụ lục hợp đồng tín dụng số PL01/5700LAV2018 00371. Theo phụ lục hợp đồng thì Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh cho ông D vay tiếp số tiền vốn 300.000.000 đồng, mục đích vay tiền để mua hàng hóa thanh lý, thời hạn trả nợ cuối cùng vào ngày 12/01/2019.

Khi ký kết hợp đồng tín dụng nêu trên thì giữa Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh và ông D hai bên có ký kết 03 hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0037/2017/HĐTC ngày 13/01/2017; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0323/2017/HĐTC ngày 20/4/2017 và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0606/2018/HĐTC ngày 09/8/2018. Theo đó, tài sản thế chấp bao gồm:

1. Quyền sử dụng đất diện tích 560,2m2, thửa đất số 329, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại ấp Long T, xã Long T Tr, huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN CS05345 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Anh D ngày 27/12/2016;

2. Quyền sử dụng đất diện tích 265,9m2, thửa đất số 330, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại ấp Long T, xã Long T Tr, huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN CS05546 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Anh D ngày 13/3/2017;

3. Quyền sử dụng đất diện tích 175,1m2, thửa đất số 392, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn, T phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN CS08771 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Anh D ngày 07/5/2018;

Từ ngày vay tiền cho đến nay ông D chưa trả tiền vốn, chỉ trả tiền lãi tính đến ngày 28/02/2019 được số tiền 75.273.137 đồng thì ngưng không tiếp tục trả vốn và lãi.

Nay ra Tòa, Ngân hàng NN yêu cầu ông Nguyễn Anh D có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng NN số tiền vay vốn 1.350.000.000 đồng và tiền lãi từ ngày 01/3/2019 đến ngày 23/10/2019 là 130.258.877 đồng, tổng cộng tiền vốn và lãi là 1.480.258.877 (Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu hai trăm năm mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi bảy) đồng. Ngoài ra, Ngân hàng NN yêu cầu ông D có nghĩa vụ tiếp tục trả lãi từ ngày 24/10/2019 cho đến khi trả dứt số tiền nợ trên theo hợp đồng tín dụng số 5700LAV2018 00371 ngày 12/01/2018 được ký kết giữa Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh với ông D.

- Bị đơn là ông Nguyễn Anh D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng ông D vắng mặt không có lý do.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa T tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Thạch có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt; bị đơn là ông D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần mà vẫn vắng mặt không rõ lý do. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông Thạch, ông D là phù hợp theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: Ngày 12/01/2018 và ngày 09/8/2018, ông D vay Ngân hàng NN số tiền 1.350.000.000 đồng, mục đích vay tiền để mua hàng hóa thanh lý, thời hạn vay là 12 tháng, thời hạn trả nợ cuối cùng vào ngày 12/01/2019, lãi suất tại thời điểm ký kết hợp đồng là 9,6%/năm. Ông D có thế cho cho Ngân hàng NN 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ ngày vay tiền, ông D chưa trả tiền vốn, chỉ trả tiền lãi tính đến ngày 28/02/2019 được 75.273.137 đồng thì ngưng không tiếp tục trả vốn và lãi. Do ông D không tiếp tục trả nợ vay cho Ngân hàng NN nên hai bên phát sinh tranh chấp.

Xét thấy, các đương sự khi thực hiện hợp đồng tín dụng có lập T văn bản thể hiện ông D có vay của Ngân hàng NN số tiền vốn 1.350.000.000 đồng. Ông D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố tình vắng mặt trong các buổi hòa giải, lấy lời khai, tự làm mất quyền trình bày và phản bác lại yêu cầu của nguyên đơn.

Xét thấy, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng NN là có cơ sơ chấp nhận vì trong quá trình làm việc, Ngân hàng NN cung cấp được chứng cứ, chứng minh việc ông D có nhận tiền và ký kết hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngày 12/01/2018 và ngày 09/8/2018. Căn cứ Điều 463, Điều 466 Bộ luật Dân sự, xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận. Tính án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thẩm quyền thụ lý vụ án: Bị đơn là ông Nguyễn Anh D có tạm trú tại nhà số 58/9 ấp Long T, xã Long T Tr, huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh nên Tòa án nhân dân huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh thụ lý vụ án là đúng theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thu thập chứng cứ cho đến khi xét xử, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Vương Hoàng Thạch có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt; bị đơn là ông Nguyễn Anh D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự nhưng ông D vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với ông Thạch, ông D là đúng với quy định tại Điều 228, Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3] Về nội dung vụ án: Ngày 12/01/2018, ông D vay Ngân hàng NN số tiền 1.050.000.000 đồng, ngày 09/8/2018, ông D vay tiếp của Ngân hàng NN số tiền 300.000.000 đồng, Khi vay tiền, ông D có thế chấp 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông D đứng tên. Từ ngày vay tiền cho đến nay ông D chưa trả tiền vốn, chỉ trả tiền lãi tính đến ngày 28/02/2019 được số tiền 75.273.137 đồng thì ngưng không tiếp tục trả vốn và lãi. Do ông D không tiếp tục trả nợ vay cho Ngân hàng NN nên hai bên phát sinh tranh chấp. Đây là tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” được quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự.

[4] Xét về nghĩa vụ thanh toán thấy rằng: các đương sự khi thực hiện hợp đồng tín dụng có lập T văn bản do Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh và ông D hai bên cùng ký tên, thỏa thuận thời hạn trả nợ cuối cùng vào ngày 12/01/2019 nhưng đến hạn ông D vẫn chưa thanh toán cho Ngân hàng NN số tiền vốn 1.350.000.000 đồng là vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Điều 466 Bộ luật Dân sự nên việc Ngân hàng NN khởi kiện yêu cầu ông D có nghĩa vụ trả lại số tiền 1.350.000.000 đồng và tiền lãi là có căn cứ chấp nhận và phù hợp theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[5] Ông D phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 463, Điều 466 và Điều 468 Bộ luật Dân sự; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụngNghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng NN đối với ông Nguyễn Anh D yêu cầu trả số tiền vay còn nợ.

Buộc ông Nguyễn Anh D có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng NN số tiền vay vốn 1.350.000.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 23/10/2019 là 130.258.877 đồng, tổng cộng tiền vốn và lãi là 1.480.258.877 (Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu hai trăm năm mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi bảy) đồng.

Kể từ ngày 24/10/2019, ông D còn phải tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 5700LAV2018 00371 ngày 12/01/2018 được ký kết giữa Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Tây Ninh với ông D cho đến khi trả dứt số tiền nợ trên.

Sau khi ông D trả hết nợ cho Ngân hàng NN thì Ngân hàng NN có nghĩa vụ trả cho ông D tài sản thế chấp gồm:

1. Quyền sử dụng đất diện tích 560,2m2, thửa đất số 329, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại ấp Long T, xã Long T Tr, huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN CS05345 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Anh D ngày 27/12/2016;

2. Quyền sử dụng đất diện tích 265,9m2, thửa đất số 330, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại ấp Long T, xã Long T Tr, huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN CS05546 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Anh D ngày 13/3/2017;

3. Quyền sử dụng đất diện tích 175,1m2, thửa đất số 392, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn, T phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN CS08771 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Anh D ngày 07/5/2018;

Nếu ông D không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì ông D phải chịu biện pháp cưỡng chế phát mãi tài sản thế chấp là các quyền sử dụng đất nêu trên.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông D phải chịu 56.407.000 (Năm mươi sáu triệu bốn trăm lẻ bảy nghìn) đồng.

Hoàn trả cho Ngân hàng NN 27.215.000 (Hai mươi bảy triệu hai trăm mười lăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0013669 ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa T, tỉnh Tây Ninh.

3. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


23
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 46/2019/DS-ST ngày 23/10/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:46/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hòa Thành - Tây Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/10/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về