Bản án 415/HSST ngày 13/11/2000 về vụ án Hoàng Đình Khoa phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 415/HSST NGÀY 13/11/2000 VỀ VỤ ÁN HOÀNG ĐÌNH KHOA PHẠM TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

113
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 415/HSST ngày 13/11/2000 về vụ án Hoàng Đình Khoa phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

    Số hiệu:415/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hải Phòng
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:13/11/2000
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về