Bản án 38/2018/DS-ST ngày 24/05/2018 về tranh chấp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 

BẢN ÁN 38/2018/DS-ST NGÀY 24/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Trong các ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2018/TLST-DS ngày 03 tháng 01 năm 2018 về việc tranh chấp về hụi theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 115/2018/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 4 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Trần Thúy H, sinh năm 1978; địa chỉ: Ấp Ph, xã Ng, huyện Đ, tỉnh Cà Mau (Có mặt).

- Bị đơn: Ông Trần Văn Thg, sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thu H, sinh năm1965; cùng địa chỉ: Ấp Ph, xã Ng, huyện Đ, tỉnh Cà Mau (ông Th vắng mặt, bà H có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Chị Trần Thúy H trình bày:

Chị làm đầu thảo hụi, vợ chồng bà H tham gia nhiều dây với nhiều chưng, sau thời gian thì vợ chồng bà H lĩnh hết các chưng, nhưng chỉ góp lại cho các hụi viên chưa lĩnh hụi một thời gian rồi không góp nữa. Chị phải góp thay, nên chị yêu cầu vợ chồng bà H trả lại số tiền chị đã góp thay, cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Loại 1.000.000đ gồm 47 chưng, mở ngày 15/02/2014 al, một tháng mở hụi một lần, vợ chồng bà H tham gia hai chưng. Chưng hụi thứ nhất góp được hai lần đến ngày 15/5/2014 al bỏ 361.000đ lĩnh được 29.616.000đ. Chưng hụi thứ hai góp được 32 lần thì bỏ 165.000đ, lĩnh được 43.190.000đ. Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng bà H góp hụi đến ngày 20/5/2017 al thì ngưng. Phần hụi này chị góp thay cho vợ chồng bà H đến ngày mãn hụi 20/10/2017 al là 12.000.000đ.

Dây hụi thứ hai: Loại hụi 300.000đ gồm 40 chưng, mở ngày 30/3/2016 al, nữa tháng mở hụi một lần, vợ chồng bà H tham gia hai chưng. Chưng hụi thứ nhất góp được một lần đến ngày 15/4/2016 al bỏ 75.000đ, lĩnh được 8.700.000đ. Chưng hụi thứ hai góp được hai lần thì bỏ 77.000đ, lĩnh được 8.701.000đ. Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng bà H góp hụi đến ngày 05/6/2017 al thì ngưng. Phần hụi này chị góp thay cho vợ chồng bà H đến ngày mãn hụi 20/10/2017 al là 6.600.000đ.

Dây hụi thứ ba: Loại hụi 1.000.000đ gồm 45 chưng, mở ngày 30/01/2016 al, một tháng mở hụi một lần, vợ chồng bà H tham gia một chưng, đến nay chưa mãn. Chưng hụi này góp được hai lần đến ngày 30/3/2016 al thì bỏ 367.000đ, lĩnh được 28.086.000đ. Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng bà H góp đến ngày 05/6/2017 al thì ngưng, nên chị phải góp thay tính đến ngày xét xử là 11 lần bằng 11 triệu đồng, còn lại 17 lần chưa mở hụi.

Dây hụi thứ tư: Loại hụi 500.000đ gồm 40 chưng, mở ngày 30/02/2017 al, nữa tháng mở hụi một lần, vợ chồng bà H tham gia một chưng. Chưng hụi này đóng được một lần cho đến ngày 15/3/2017 al bỏ 121.000đ lĩnh được 14.652.000đ. Sau khi lĩnhhụi, vợ chồng bà H góp đến ngày 05/6/2017 al thì ngưng, nên chị phải góp thay đến ngày xét xử là 21 lần bằng 10.500.000đ, còn 11 lần chưa mở hụi.

Dây hụi thứ năm: Loại hụi 300.000đ gồm 44 chưng, mở ngày 30/3/2017 al, nữa tháng mở một lần, vợ chồng bà H tham gia hai chưng. Chưng hụi thứ nhất góp được 43 lần thì bỏ 70.000đ, lĩnh được 9.740.000đ. Chưng hụi thứ hai góp được một lần thì bỏ 81.000đ, lĩnh được 9.348.000đ. Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng bà H góp đến ngày 05/6/2017 al thì ngưng, nên chị phải góp thay tính đến ngày xét xử là 22 lần bằng13.200.000đ, còn 17 lần chưa mở hụi.

Như vậy tính đến ngày xét xử chị đã góp thay cho vợ chồng bà H tổng cộng 05 dây hụi trên là 53.300.000đ và yêu cầu trả lại số tiền trên. Các dây hụi mở tiếp theo trường hợp vợ chồng bà H không góp, chị sẽ góp thay và tiếp tục khởi kiện vợ chồng bà H để trả lại số tiền đã góp.

Bà Nguyễn Thu H trình bày: Bà thừa nhận số tiền hụi mà chị Trần Thu H đã góp thay cho vợ chồng bà 08 chưng của 05 dây hụi trên là 53.300.000đ. Tuy nhiên do phải chi tiêu trong gia đình, lo cho con ăn học, nuôi trồng thủy sản không hiệu quả nên không có khả năng để góp hụi, nên chị H phải góp thay. Việc chơi hụi thì chồng bà biết và sử dụng tiền lĩnh hụi để chi tiêu cho gia đình, nên bà đồng ý cùng chồng bà trả lại cho chị H số tiền trên.

Ông Trần Văn Th trình bày: Việc bà H chơi hụi do chị H làm đầu thảo ông không biết, bà H tự ý tham gia chơi. Trường hợp bà H có thiếu tiền hụi chị H thì tự chịu trách nhiệm trả nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Ông Trần Văn Th có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Tại phiên tòa bà H thừa nhận từ ngày 15/02/2014 al đến ngày 20/5/2017 al bà tham gia 08 chưng hụi trong 6 dây hụi mà chị H làm đầu thảo, loại hụi nhỏ nhất là300.000đ, lớn nhất là 1.000.000đ. Sau thời gian góp hụi thì bà đã lĩnh hết các chưng hụi này, bà chỉ góp được một thời gian thì không góp nữa, nên chị H là chủ hụi phải góp thay tính đến ngày xét xử là 53.300.000đ. Căn cứ khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử khẳng định bà H còn nợ tiền hụi mà chị H đã góp thay bằng 53.300.000đ.

[3] Bà H, chị H xác định đây là nợ chung của vợ chồng bà H, còn ông Th chồng bà H cho rằng là nợ riêng, nên bà H tự chịu trách nhiệm trả. Thấy rằng: Bà H thừa nhận việc chơi hụi, lĩnh hụi ông Th đều biết, bà sử dụng tiền lĩnh hụi để chi tiêu trong gia đình, lo cho con ăn học. Từ khi chơi hụi đến nay bà với ông Th đều sống hạnh phúc cùng gia đình. Rõ ràng, xét về mục đích bà H chơi hụi là để vợ chồng tích lũy nhằm phát triển kinh tế gia đình và việc chơi hụi diễn trong thời gian dài, nên buộc ông Th phải biết và cùng chịu trách nhiệm liên đới với bà H. Do vậy có căn cứ để xác định số tiền hụi mà chị H góp thay 53.300.000đ là nợ chung của bà H và ông Th nên buộc ông, bà cùng có nghĩa vụ trả cho chị H là phù hợp với Điều 471 Bộ luật dân sự.

[4] Tuy nhiên số tiền mà mỗi lần vợ chồng bà H trả lãi cao nhất để được lĩnh hụi là cao hơn mức lãi suất mà Nhà nước quy định, nên vợ chồng bà Hà có quyền khởi kiện các hụi viên trong các chưng hụi trên để yêu cầu điều chỉnh lãi suất đối với số tiền bà đã góp hụi vượt mức lãi suất pháp luật qui định.

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Th, bà H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 5% đối với số tiền 53.300.000đ mà chị H yêu cầu được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 227, khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thúy H. Buộc vợ chồng ông Trần Văn Th và bà Nguyễn Thu H chịu trách nhiệm liên đới trả cho chị Trần Thúy H số tiền góp hụi thay bằng 53.300.000đ (năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của chị H cho đến khi thi hành xong53.300.000đ, hàng tháng ông Th và bà H phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phảithi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Văn Th và bà Nguyễn Thu H phải chịu là2.665.000đ (Hai triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Chị Trần Thúy H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho chị H 2.138.000đ (hai triệu một trăm ba mươi tám nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số0009442 ngày 03/01/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyênán, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

167
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 38/2018/DS-ST ngày 24/05/2018 về tranh chấp hụi

Số hiệu:38/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về