Bản án 34/2018/HNGĐ-ST ngày 27/09/2018 về ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 34/2018/HNGĐ-ST NGÀY 27/09/2018 VỀ LY HÔN

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 11/2014/TLST-HNGĐ, ngày 08/4/2014, về việc “Ly hôn” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 496/2018/ QĐXXST-HNGĐ ngày 25/7/2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Hoàng Thị H, sinh năm 1991, địa chỉ cư trú: thôn H, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt.

- Bị đơn: Ông JUN, sinh năm 1981; Hộ chiếu số: M do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 09/6/2010; nơi cư trú: Seoul, Hàn Quốc. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn xin ly hôn, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Hoàng Thị H trình bày:

Bà H và ông JUN kết hôn tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc vào ngày 05/7/2010 và có ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ngày 14/7/2010. Sau khi kết hôn vợ chồng sống chung với nhau được khoảng 01 tháng thì do bất đồng ngôn ngữ và cách sinh hoạt khác nhau nên hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung với nhau. Bà H đã bỏ về Việt Nam, kể từ đó đến nay vợ chồng không liên lạc với nhau. Bà H khẳng định tình cảm vợ chồng không còn nên bà yêu cầu Tòa án giải quyết cho bà được ly hôn ông JUN.

Bà Hoàng Thị H trình bày vợ chồng không có con chung và không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án và đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc lấy lời khai đối với bị đơn ông JUN và tống đạt các văn bản tố tụng của Toà án cho ông JUN nhưng không có kết quả. Ngày 22/9/2014 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án để đợi kết quả uỷ thác của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, ngày 28/3/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng quy định.

Ngày 25/7/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình có Công văn số 934/TB- TA về việc đăng tin thông báo đối với ông JUN trên Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia Đài tiếng nói Việt Nam VOV5 và ngày 27/7/2018 Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia Đài tiếng nói Việt Nam VOV5 đã đăng thông báo trên kênh dành cho người nước ngoài các nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án ly hôn giữa bà Hoàng Thị H và ông JUN theo yêu cầu của Toà án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biếu ý kiến tại phiên toà: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và nguyên đơn đã chấp hành đúng quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ đảm bảo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của các đương sự. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hoàng Thị H, xử cho bà H được ly hôn ông JUN. Về con chung và tài sản chung không có nên đề nghị không xem xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng: Bà Hoàng Thị H khởi kiện về việc “Ly hôn” với chồng là ông JUN, quốc tịch Hàn Quốc. Đây là vụ án hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình theo quy định tại Điều 37 và Điều 469 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành ủy thác tư pháp thông qua Bộ Tư Pháp để tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án và đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc lấy lời khai đối với bị đơn ông JUN để làm căn cứ giải quyết vụ án nhưng không có kết quả.

Ngày 25/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình có Công văn số 934/TB- TA về việc đăng tin thông báo đối với ông JUN trên Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia Đài tiếng nói Việt Nam VOV5 và ngày 27/7/2018 Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia Đài tiếng nói Việt Nam VOV5 đã đăng thông báo trên kênh dành cho người nước ngoài các nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án ly hôn giữa bà Hoàng Thị H và ông JUN theo yêu cầu của Toà án.

Ngày 10/9/2018, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nhận được Công văn số: 2791/BTP-PLQT ngày 30/8/2018 về kết quả thực hiện uỷ thác tư pháp của Bộ Tư pháp với nội dung: “Ngày 07/8/2018 Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 2711/LS-QHLS của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông báo hồ sơ tống đạt cho đương sự JUN đã được chuyển cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin trả lời”.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên toà sơ thẩm lần thứ nhất vào hồi 08 giờ ngày 27/8/2018 nhưng do ông JUN vắng mặt nên Toà án đã hoãn phiên toà. Tại phiên toà hôm nay ông JUN tiếp tục vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227 và Điều 477 của Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông JUN.

[2]. Về quan hệ hôn nhân: Xét thấy quan hệ hôn nhân giữa bà Hoàng Thị H và ông JUN là tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc và có ghi chú việc kết hôn tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định của pháp luật.

Theo bà H trình bày thì sau khi kết hôn, vợ chồng chỉ sống chung với nhau được khoảng 01 tháng thì do bất đồng ngôn ngữ và cách sống khác nhau nên hai người không thể tiếp tục sống chung với nhau được nữa nên bà H đã bỏ về Việt Nam, từ đó vợ chồng không liên lạc với nhau nữa. Xét thấy cuộc sống chung giữa ông JUN và bà Hoàng Thị H không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, nên cần chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà H đối với ông JUN.

[3]. Về quan hệ con chung và quan hệ tài sản chung: Bà Hoàng Thị H khẳng định hai vợ chồng chưa có con chung và không có tài sản chung nên Tòa án không xem xét giải quyết.

[4]. Về án phí, phí ủy thác tư pháp: Bà Hoàng Thị H phải chịu mức án phí theo quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009; phải chịu phí uỷ thác tư pháp về dân sự của Việt Nam ra nước ngoài theo quy định của Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện uỷ thác tư pháp về dân sự.

[5]. Về quyền kháng cáo: Bà Hoàng Thị H và ông JUN có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 479 Bộ luật tố tụng dân sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các Điều 37, 147, 153, 227, 474, 477, 479 của Bộ Luật tố tụng dân sự; Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009; Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện uỷ thác tư pháp về dân sự,

[1]. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho bà Hoàng Thị H được ly hôn ông JUN.

[2]. Về án phí, phí ủy thác tư pháp: Bà Hoàng Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 150.000 đồng phí uỷ thác tư pháp. Số tiền án phí được khấu trừ vào số tiền 200.000 đồng mà bà H đã nộp tạm ứng án phí tại Biên lai thu tiền số: 00179 ngày 03/4/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. Bà Hoàng Thị H còn phải nộp 150.000 đồng phí uỷ thác tư pháp.

Án xử sơ thẩm công khai, bà Hoàng Thị H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; ông JUN có quyền kháng cáo trong hạn 01 (một) tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.


151
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 34/2018/HNGĐ-ST ngày 27/09/2018 về ly hôn

Số hiệu:34/2018/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:27/09/2018
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định phúc thẩm
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về