Bản án 3334/2009/DS-ST ngày 13/11/2009 về tranh chấp quyền sở hữu nhà giữa nguyên đơn cụ Võ Thị Gắt và bị đơn ông Trần Đức Hưng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 3334/2009/DS-ST NGÀY 13/11/2009 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ GIỮA NGUYÊN ĐƠN CỤ VÕ THỊ GẮT VÀ BỊ ĐƠN ÔNG TRẦN ĐỨC HƯNG 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

69
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 3334/2009/DS-ST ngày 13/11/2009 về tranh chấp quyền sở hữu nhà giữa nguyên đơn cụ Võ Thị Gắt và bị đơn ông Trần Đức Hưng

Số hiệu:3334/2009/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:13/11/2009
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về