Bản án 27/2019/LĐ-PT ngày 22/11/2019 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 27/2019/LĐ-PT NGÀY 22/11/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 22/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 25/2019/TLPT-LĐ ngày 08/10/2019 về “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp Hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số 08/2019/LĐ-ST ngày 12/08/2019 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 248/2019/QĐXX-PT ngày 10/10/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 123/2019/QĐ-PT ngày 25/10/2019, giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ông NHAP, sinh năm 1977.

Đa chỉ: Số 15/80 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đi diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hải Hà - sinh năm 1985; Địa chỉ: 606 Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (xin xét xử vắng mặt).

* Bị đơn: Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1.

Trụ sở: Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đi diện thei ủy quyền: Bà Đinh Kim Liên - sinh năm 1980 (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là ông NHAP, các lời khai của người đại diện ủy quyền do ông Nguyễn Hải Hà trình bày:

Ông NHAP làm việc tại Công ty TNHH vận tải hỗn hợp Việt – Nhật số 1 (sau đây gọi tắt là Công ty), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thử việc 02 tháng từ ngày 16/11/2019, ông NHAP làm việc theo các Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 16/01/2010 đến 15/01/2013 và Hợp đồng lao động sau cùng là hợp đồng không xác định thời hạn kể từ ngày 16/01/2013 được ký giữa ông NHAP và Trưởng Chi nhánh. Công việc của ông NHAP là lái xe.

Ngày 21/3/2018, ông NHAP được nhân viên Phòng Điều hành giao thông báo số 138/03-2018/TB-TH-HCM ngày 14/3/2018 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động của chi nhánh Công ty với nội dung: Công ty chấm dứt hoạt động và giải thể doanh nghiệp kể từ 0 giờ ngày 01/4/2018, quyền và lợi ích của ông NHAP sẽ được công ty đảm bảo thực hiện và chi trả đến ngày 31/3/2018. Anh Phương xác định chỉ được nhận Thông báo 10 ngày trước khi buộc phải nghỉ làm.

Hi 17 giờ ngày 02/4/2018, ông NHAP nhận được Quyết định số 254/03- 2018/QĐNV-TH-HCM ngày 31/3/2018 của Trưởng chi nhánh về việc chấm dứt Hợp đồng lao động.

Ông NHAP cho rằng căn cứ Điều 5.2 Điều lệ Công ty quy định: “Thời hạn hoạt động của công ty là 25 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận lần đầu tiên số 790A/GPDC ngày 08/9/2014 do Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp. Hội đồng thành viên công ty sẽ quyết định gia hạn để tiếp tục hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định về trình tự gia hạn và chấm dứt hoạt động của pháp luật Việt Nam”. Như vậy thời hạn hoạt động của Công ty là từ ngày 08-9-1994 đến hết ngày 07-9-2019.

Ông NHAP nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án với các yêu cầu sau:

1. Tuyên bố việc Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông NHAP là trái pháp luật.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 38 và khoản 1, 2 Điều 42 Bộ luật Lao động 2012, buộc Công ty trả tiền lương cho những ngày ông NHAP không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo Hợp đồng lao động. Số tháng tính tiền gồm thời gian Công ty buộc nghỉ việc từ ngày 01/4/2018 đến ngày 07/9/2019 là 17 tháng 07 ngày, cộng với 02 tháng, tổng là là 19 tháng 07 ngày.

Tiền lương làm căn cứ tính bồi thường là bình quân tiền lương thực tế của 6 tháng trước khi nghỉ việc: (Lương tháng 10/2017 + Lương tháng 11/2017 + Lương tháng 12/2017 + Lương tháng 01/2018 + Lương tháng 02/2018 + Lương tháng 03/2018) / 6 tháng = (11.240.258 đồng + 11.023.414 đồng + 9.722.764 đồng + 10.877.410 đồng + 9.269.981 đồng + 11.626.995 đồng) / 6 tháng = 10.626.804 đồng (chưa bao gồm các khoản đã bị Công ty trích trừ đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội).

Tạm tính tổng cộng số tiền mà Công ty phải trả là:

Mức lương bình quân 01 tháng x 19 tháng 07 ngày = (10.626.804 đồng x 19 tháng) + (10.626.804 đồng / 26 ngày x 7 ngày) = 204.770.339 đồng (chưa bao gồm các khoản đã bị Công ty trích trừ đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội).

3. Căn cứ khoản 2 Điều 38; khoản 5 Điều 42 BLLĐ năm 2012, do Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động vi phạm thời gian báo trước nên phải bồi thường cho ông NHAP một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước là: (10.626.804 đồng / 26 ngày) x 35 ngày = 14.305.313 đồng.

Tạm tính tổng cộng số tiền Công ty phải trả cho ông NHAP là 219.075.652đ (chưa bao gồm các khoản đã bị công ty trích trừ đóng cho cơ quan BHXH).

Bị đơn là Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 1 do đại diện theo ủy quyền - bà Đinh Kim Liên trình bày:

Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 là đơn vị liên doanh giữa 02 pháp nhân là Công ty CP Đầu tư Vinamotor và Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam (có vốn đầu tư Nhật Bản), được thành lập và hoạt động từ năm 1994 thông qua Hợp đồng liên doanh. Đầu năm 2018, khi sắp hết thời hạn liên doanh và mỗi bên có những định hướng riêng trong kế hoạch của mình nên các bên liên doanh của Công ty quyết định chấm dứt Hợp đồng liên doanh, giải thể Công ty.

Bên cạnh việc chấm dứt hoạt động, giải thể Công ty TNHH Vận tải Hỗn hợp VN1, bên liên doanh Nhật Bản thành lập Công ty TNHH dịch vụ Logitem Việt Nam miền Nam, với chủ trương ưu tiên tuyển dụng lại lao động của Công ty TNHH Vận tải Hỗn hợp VN1 nếu người lao động có nhu cầu. Phần lớn lao động của Công ty TNHH Vận tải Hỗn hợp VN1 sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty đã chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH dịch vụ Logitem Việt Nam miền Nam.

Ông NHAP là nhân viên lái xe, làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, có giao kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn đề ngày 16/1/2013, tại thời điểm chấm dứt hoạt động của Công ty, do không thỏa thuận được việc ký kết Hợp đồng lao động với công ty mới, Công ty TNHH Vận tải Hỗn hợp VN1 đã chấm dứt Hợp đồng lao động với ông NHAP theo quy định tại khoản 7 Điều 36 Bộ luật Lao động, cụ thể là thuộc trường hợp Công ty giải thể, chấm dứt hoạt động. Công ty đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu của ông NHAP bởi đây không phải là đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động.

* Quá trình giải thể được Công ty được thực hiện theo Điều 201, 202, 204 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Ngày 30/01/2018, ngay sau khi hai bên đối tác ký Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng Liên doanh, Công ty đã thông báo kế hoạch này đến Người lao động – tại chi nhánh Hồ Chí Minh theo Thông báo số 04-02/2018-TBCNLV1 ngày 30/01/2018.

Ti thông báo này, Công ty nêu rõ thời gian dự kiến chấm dứt hoạt động vào ngày 31/03/2018.

- Ngày 08/02/2018, Hội đồng thành viên ra Quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể Công ty. Ngày 09/02/2018, Công ty đã thực hiện thủ tục Thông báo giải thể lên Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Công ty đã niêm yết các Quyết định và kế hoạch giải thể có liên quan tại trụ sở Công ty, trụ sở Chi nhánh và các địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe nơi người lao động làm việc hàng ngày.

- Đồng thời, Công ty đã tiến hành các thủ tục có liên quan để chấm dứt hoạt động từ ngày 31/03/2018 theo kế hoạch. Ngày 23/2/2018, Công ty gửi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh, giải quyết, chấm dứt Hợp đồng lao động với Người lao động theo quy định. Thời điểm 31/03/2018 được coi là thời điểm chốt tất cả các quyền, nghĩa vụ của Công ty để giải quyết, thanh lý. Sau thời điểm này, Công ty không phát sinh bất kỳ Hợp đồng, giao dịch mới nào.

- Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, Công ty đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội.

Việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với người lao động được Công ty thông báo và giải quyết các quyền lợi đúng theo quy định. Cụ thể:

- Ngày 30/01/2018, khi có thỏa thuận chấm dứt liên doanh, Công ty đã thông báo ngay ông NHAP chủ trương này. Tất cả các Quyết định chấm dứt hoạt động và các tài liệu, thông tin liên quan về sau đều được niêm yết công khai tại các địa chỉ nơi Người lao động có thể tiếp cận.

- Công ty đã tiến hành nhiều cuộc họp với toàn thể Người lao động, có sự tham gia của đại diện người lao động, các cơ quan ban ngành (Sở Lao động - Thương binh & Xã hội) để giải thích về các chủ trương, chính sách và chế độ chấm dứt Hợp đồng mà Công ty sẽ giải quyết cho người lao động. Trong suốt quá trình này, tất cả các thắc mắc, khiếu nại của người lao động về chế độ chi trả trợ cấp (loại hình, thời gian, số tiền chi trả…) đều được Công ty giải đáp kịp thời, cũng như luôn có bộ phận thường trực để giải quyết các vấn đề khúc mắc của người lao động.

- Ngày 15/03/2018 là thời hạn cuối cùng được Công ty xác định để gửi Thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động tới từng người lao động – những người không thể thỏa thuận được việc giao kết Hợp đồng lao động với Công ty TNHH dịch vụ Logitem Việt Nam miền Nam sau khi Công ty TNHH Vận tải Hỗn hợp Việt Nhật số 1 giải thể. Thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động của ông NHAP là Thông báo số 138/03-2018/TB-TH-HCM đề ngày 14/3/2018. Anh Phương – với tư cách là nhân viên lái xe, hàng ngày đến trụ sở phòng điều hành làm việc, đã tiếp nhận tất cả các thông tin, chủ trương từ Công ty. Việc ông NHAP không nhận Thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động của Công ty là ý chí chủ quan của ông NHAP để thể hiện sự bất hợp tác với chủ trương của Công ty.

- Ngày 02/4/2018, ông NHAP mới đến Công ty và xin nhận Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động để thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm. Công ty đã hợp tác bàn giao Quyết định này cho ông NHAP, hoàn thành thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động. Công ty cũng đã trả lại sổ Bảo hiểm cho ông NHAP.

* Việc chi trả các khoản trợ cấp khi chấm dứt Hợp đồng lao động với ông NHAP đã được Công ty thực hiện ngay tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định. Cụ thể: Công ty đã chi trả trợ cấp thôi việc cho ông NHAP theo Điều 48 Bộ luật Lao động. Số tiền chi trả được xác định như sau:

+ Ngày bắt đầu làm việc: 16/11/2009.

+ Ngày chấm dứt Hợp đồng lao động: 31/3/2018.

+ Số tháng trợ cấp thôi việc được hưởng (sau khi làm tròn): 0,25 tháng lương.

+ Mức lương tính trợ cấp thôi việc: 6.485.000 đồng (tiền lương bình quân theo Quyết định lương 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động, không bao gồm tiền làm thêm ngoài giờ).

Tổng số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty đã thanh toán cho ông NHAP: 6.485.000 đồng x 0,25 tháng = 1.614.500 đồng.

Ti Bản án số 08/2019/LĐ-ST ngày 12/8/2019 của Toà án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã xử và quyết định:

Kng chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của ông NHAP đối với Công ty TNHH vận tải hỗn hợp VN1 về việc Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các bên đương sự.

Kng đồng ý với Bản án sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của ông NHAP gửi Đơn kháng cáo (Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận ngày 05/9/2019, chuyển đến Tòa án nhân dân quận Đống Đa nhận ngày 17/9/2019). Nội dung: Kháng cáo toàn bộ Bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện theo ủy quyền của ông NHAP có đơn xin xét xử vắng mặt và thể hiện vẫn giữ nguyên nội dung ông NHAP đã trình bày tại Tòa án từ trước, không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ nào khác.

- Bà Đinh Kim Liên là đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Vận tải Hỗn hợp VN1 trình bày vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại cấp sơ thẩm, không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đi diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu:

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử, bị đơn chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng. Nguyên đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất đến phiên tòa nhưng vắng mặt không lý do nên phiên tòa bị hoãn. Sau khi hoãn phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có Đơn xin xét xử vắng mặt nên việc đưa vụ án ra xét xử vắng mặt người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là đúng quy định của pháp luật.

- Về hình thức: Đơn kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền Nguyên đơn nằm trong thời hạn nên được chấp nhận xét xử theo trình tự phúc thẩm.

- Về nội dung: Các đương sự không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ nào mới. Cấp sơ thẩm đã xem xét các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không chấp nhận đơn khởi kiện của Nguyên đơn là phù hợp. Kháng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn không có căn cứ chấp nhận, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Hải Hà - đại diện theo ủy quyền của ông NHAP nằm trong thời hạn kháng cáo nên được chấp nhận đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự đều thừa nhận lý do chấm dứt hợp đồng lao động là Công ty làm thủ tục giải thể. Đây là tình tiết không phải chứng minh, phù hợp với các căn cứ thực tế là:

- Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh ngày 06-7-1994 giữa Công ty Logitem International Corp của Nhật Bản (sau này là Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam) và Công ty Cổ phần vận tải hành khách số 14 (sau này là Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor). Hoạt động của Công ty theo Giấy chứng nhận số 790A/GPDC ngày 08-9-1994 do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư cấp. Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1, đứng đầu Chi nhánh là ông Hiroshi Ichitsuka.

- Ông NHAP làm việc tại Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo các Hợp đồng lao động, Hợp đồng sau cùng là loại không xác định thời hạn kể từ ngày 16/01/2013. Công việc của ông NHAP là lái xe.

- Sau khi tổ chức cuộc họp ngày 24/02/2018 về việc thông báo chấm dứt hoạt động với sự tham gia của đại diện công đoàn và tập thể người lao động mà không có sự thống nhất về nội dung chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 đã có Văn bản số 09/CV ngày 01/3/2018 hỏi và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời tại Công văn số 5286/SLĐTBXH-LĐ ngày 12/3/2018, trong đó một lần nữa khẳng định căn cứ Công ty chấm dứt Hợp đồng lao động là theo khoản 7 Điều 36 Bộ luật Lao động.

Ông NHAP cho rằng theo Điều lệ thì đến 07/9/2019 Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 mới hết thời gian hoạt động. Lý do khởi kiện này của ông NHAP không có cơ sở chấp nhận bởi:

- Ngày 30/01/2018 Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 đã ra Quyết định kết thúc Hợp đồng liên doanh và giải thể vào ngày 31/3/2018.

- Ngày 31/01/2018 giữa Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor đã ký Văn bản số 01/2018/TTCDLD/CIV- LOGITEM thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn.

- Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 đã ra Quyết định số 02/2018/QĐ-BOM-LV1 ngày 08/02/2018 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và giải thể Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 và Chi nhánh Công ty từ 0 giờ 00 phút ngày 01/4/2018.

- Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 ra Quyết định số 80/2018/QĐ-LV1 ngày 09/02/2018 về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 và Chi nhánh của Công ty kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01-4-2018; chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 với người lao động kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01-4-2018.

- Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 cũng đã nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 12-02- 2018.

- Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 ra Thông báo số 96/02-2018/TB ngày 23-02-2018 về việc đóng cửa Chi nhánh, giải thể Công ty và niêm yết thông báo này theo quy định.

- Ngày 11/02/2018, 24/02/2018 và 18/3/2018, Công ty đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đại diện công đoàn và người lao động để thông báo, trao đổi về việc giải thể Công ty và chế độ cho người lao động.

Như vậy, Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 đã tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp đúng quy định tại khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Những người lao động trong đó có ông NHAP đã được biết thông qua các cuộc họp, thông báo và niêm yết công khai thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng lao động với toàn thể người lao động.

Việc Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp VN1 chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông NHAP là một trong những thủ tục để hoàn thiện hồ sơ giải thể. Cho đến nay Công ty vẫn tồn tại mặc dù đã hết thời hạn hoạt động 07/9/2019 quy định tại Điều 5.2 Điều lệ, nhưng theo trình bày của Người đại diện theo ủy quyền thì Công ty hoạt động để làm thủ tục giải thể chứ không hoạt động kinh doanh.

Do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông NHAP.

Về án phí: Ông NHAP không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án.

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền của ông NHAP. Giữ nguyên bản án sơ thẩm 08/2019/LĐ-ST ngày 12/8/2019 của Toà án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Về án phí: Ông NHAP không phải chịu án phí lao động phúc thẩm.

Án xử công khai phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

 


16
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 27/2019/LĐ-PT ngày 22/11/2019 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Số hiệu:27/2019/LĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 22/11/2019
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về