Bản án 265/HSPT ngày 06/06/1995 về vụ án Võ Tiến Hùng phạm tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản của công dân, trộm cắp tài sản XHCN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÃ NẴNG

BẢN ÁN 265/HSPT NGÀY 06/06/1995 VỀ VỤ ÁN VÕ TIẾN HÙNG PHẠM TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM, TRỘM CẮP TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN, TRỘM CẮP TÀI SẢN XHCN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

156
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 265/HSPT ngày 06/06/1995 về vụ án Võ Tiến Hùng phạm tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản của công dân, trộm cắp tài sản XHCN

    Số hiệu:265/HSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:06/06/1995
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về