Bản án 26/2016/HCST ngày 04/11/2016 về khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 26/2016/HCST NGÀY 04/11/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

313
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 26/2016/HCST ngày 04/11/2016 về khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính

Số hiệu:26/2016/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Long An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 04/11/2016
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về